AutoCAD là phần mềm ứng dụng để vẽ bản vẽ kỹ thuật bằng vectơ 2D hay bề mặt 3D, được phát triển bởi tập đoàn Autodesk. AutoCAD được Ứng dụng nhiều trong lĩnh vực kiến trúc, xây dựng, cơ khí …

31 Video │ Mới bắt đầu
24 Video │ Mới bắt đầu
85 Video │ Mới bắt đầu
53 Video │ Mới bắt đầu