BÀI HỌC
Chương 1
  Tạo dự án, giới thiệu thư mục dự án
07:10
  Giới thiệu Tab Project manager
08:24
Miễn phí
Giới thiệu các tính năng đơn Home, ISO, Structure
08:42
  Giới thiệu thanh công cụ Tool Palletes
03:35
  Hiển thị thông tin đối tượng Object Properties
06:08
Chương 2
Miễn phí
Tạo và quản lý file bản vẻ 3D model
07:22
  Quản lý dữ liệu dự án Data manager
02:56
  Thao tác hiển thị View
06:32
chương 3
  Giới thiệu tính năng tạo kết cấu Structure
02:46
Miễn phí
Tính năng tạo lưới
02:47
  Tạo, chỉnh sửa khung kết cấu thép
11:54
  Tạo cầu thang đứng
04:37
  Tạo lan can
02:37
  Tạo cầu thang nghiêng
03:05
  Tạo tấm sàn
05:44
  Tạo chắn cột
01:38
chương 4
  Vẽ thiết bị , Bom
05:36
Miễn phí
Tạo kết
03:46
  Chỉnh sửa, thêm bớt kết nối ống trên thiết bị
06:39
  Tạo thiết bị bất kỳ không có sẵn
02:00
  chuyển đổi, thêm bớt đối tượng vào thiết bị
06:09
  Tạo thiết bị mẫu
02:40
chương 5
  Giới thiệu các công cụ vẽ ống
09:55
  Lệnh vẽ ống cơ bản
15:19
Miễn phí
Đi ống từ thiết bị
07:12
  Tạo ống nhánh
03:24
  Chèn Van (Valve) lên ống
04:32
  Chèn phụ kiện chỉ lên đường ống
05:28
  Chèn giá đỡ ống
13:13
  Đi ống có độ dốc
05:59
  VẼ ống từ đường Line hoặc Polyline
08:31
  Tạo ống có bọc cách nhiệt
03:21
chương 6
  Di chuyển, sao chép đối tượng
05:24
  Ẩn hiện đối tượng
02:58
Miễn phí
Đặt lại tên đường ống, phụ kiện ống
03:33
  Tạo kết nối với bản vẻ đính kèm
06:10
  Chèn thiết bị, phụ kiện ống tùy chỉnh
04:47
chương 7
  chức năng quản lý dữ liệu Data Manager
17:35
chương 8
  Tạo bản vẽ sơ đồ nguyên lý P.ID
16:47
chương 9
  Tạo bản vẽ bố trí ống Ortho view
06:44
  Chỉnh sửa, thêm thông tin bản vẻ bố trí ống
08:07
  Chèn danh mục vật tư bản vẻ bố trí ống
07:59
Chương 10
  Tạo nhanh bản vẽ chế tạo ống Quick Iso
07:03
Miễn phí
Tạo bản vẽ gia công chi tiết ống
03:38
  Chức năng chuyển PCF to ISO
03:34
  Bổ sung thông tin vào bản vẻ chế tạo ống
20:18
Chương 11
  Giới thiệu một số tùy chỉnh trong Project Setup
18:55
Miễn phí
Xuất bản vẽ 3D autocad
08:35
  Xuất danh mục vật tư
17:18
  Giới thiệu một dự án đã triển khai
22:59
  Giới thiệu tiêu chuẩn đi ống
06:35

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN