BÀI HỌC
  Hướng dẫn cài đặt phần mềm khai triển hình gò Plate n sheet v 4.05
07:52
  Hướng dẫn cách khai triển vuông tròn đồng tâm trong Autocad
14:28
  Hướng dẫn cách khai triển vuông tròn lệch tâm trong Autocad
09:18
  Hướng dẫn cách khai triển cút 90 độ trong Autocad
14:51
  Hướng dẫn cách khai triển hình nón cụt trong Autocad
08:33
  Hướng dẫn khai triển cách vít trong Autocad
07:46
  Hướng dẫn cách khai triển 2 ống giống nhau dạng chữ T
08:35
  Hướng dẫn cách khai triển hình gò từ lục giác đều sang hình tròn
11:13
  Hướng dẫn cách khai triễn hình Phễu trong Autocad
09:37
  Hướng dẫn khai triển khủy 90 độ trong Autocad
09:22
  Hướng dẫn cách khai triển hình nón cụt bị vát gốc trong Autocad
07:26
  Hướng dẫn khai triển hình gò lục giác đều sang lục giác đều
08:46
  Hướng dẫn khai triển hình nón cụt bằng thủ công trong Autocad
10:14
  Hướng dẫn hai triển vuông tròn bằng thủ công trong Autocad
16:23
  Hướng dẫn khai triển vuông tròn lệch tâm trong Autocad
08:13
  Hướng dẫn khai triển hình khuỷu bất kì bằng thủ công
09:33
  Hướng dẫn khai triển nối ống dạng chữ T bằng thủ công
16:28
  Hướng dẫn khai triển 2 ống đâm xuyên nhau bằng thủ công
12:22
  Hướng dẫn cách khai triển hình nón gắn vào hình trụ bằng thủ công
20:52
  Hướng dẫn khai triển hình nón cụt lệch tâm trong Autocad
30:37
  Hướng dẫn cách khai triển cút 90 độ bằng thủ công trong Autocad
16:49
  Hướng dẫn khai triển cút 90 độ từ ống có sẵn trong Autocad
09:08
  Hướng dẫn khai triển 2 ống đâm xuyên khác đường kính bằng thủ công
11:10
  Hướng dẫn khai triển cách vít bằng thủ công trong Autocad
13:22
  Hướng dẫn cách vẽ khai triển hình vuông tròn trong Autocad
18:45
  Hướng dẫn cách đọc bản vẽ khai triển hình gò của cút 90 độ
08:42
  Hướng dẫn cách đọc bản vẽ khai triển hình gò từ vuông ra tròn
08:54
  Hướng dẫn cách khai triển hình nón cụt bằng phần mềm Inventor
09:06
  Hướng dẫn cách khai triển nối ống chữ T bằng phần mềm Inventor
07:23
  Hướng dẫn khai triễn vuông tròn bằng phần mềm Inventor
16:58
  Tổng kết khóa học
05:46

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN