BÀI HỌC
Chương 01 – Tổng quan về AutoCAD Structural Detailing
  Hướng dẫn sử dụng và file thực hành trong AutoCAD Detailing
02:53
  Giới thiệu các mô dun trong AutoCAD Detailing
11:23
  Tổng quan về BIM với AutoCAD Detailing
05:17
  Giới thiệu thanh công cụ trong AutoCAD Detailing
08:52
  Giới thiệu Autodesk 360
09:05
  Tùy chỉnh trong AutoCAD Detailing
08:47
  Tìm hiểu một số công cụ vẽ trong AutoCAD Detailing
10:10
  Tìm hiểu một số công cụ hiệu chỉnh trong AutoCAD Detailing
13:21
Chương 02 – Thiết lập Template mẫu
  Tổng quan về tiêu chuẩn Việt Nam
03:00
  Thiết lập đơn vị và tiêu chuẩn vật liệu trong AutoCAD Detailing
08:25
  Thiết lập ký hiệu trong AutoCAD Detailing
06:18
  Thiết lập hiển thị thép trong AutoCAD Detailing
07:14
  Thiết lập hiển thị kiểu chữ và kích thước trong AutoCAD Detailing
02:54
  Dịch thông số cho các bảng thống kê trong AutoCAD Detailing
08:55
  Thiết lập bảng thống kê cốt thép tổng trong AutoCAD Detailing
12:36
  Thiết lập bảng thống kê các cấu kiện trong AutoCAD Detailing
04:22
  Thiết lập bảng thống kê tóm tắt trong AutoCAD Detailing
05:19
  Thiết lập bảng thống kê chi tiết cốt thép và tấm lưới thép trong AutoCAD Detailing
07:10
  Thiết lập bảng thống kê cột và dầm trong AutoCAD Detailing
07:21
  Sử dụng mẫu Template trong AutoCAD Detailing
06:17
Chương 03 – Vẽ tự động hình bao
  Vẽ tự động hình bao dầm và giằng móng trong AutoCAD Detailing
06:16
  Vẽ tự động hình bao cột và móng trong AutoCAD Detailing
13:06
  Vẽ tự động hình bao tường chắn và gờ chắn trong AutoCAD Detailing
04:59
  Vẽ tự động hình bao Cầu thang trong AutoCAD Detailing
03:49
Chương 04 – Bố trí cốt thép tự động
  Tổng quan về bố trí cốt thép trong dầm trong AutoCAD Detailing
04:55
  Bố trí tự động cốt thép dầm trong AutoCAD Detailing
13:26
  Bố trí tự động cốt thép cột trong AutoCAD Detailing
03:57
  Bố trí tự động cốt thép móng đơn trong AutoCAD Detailing
05:29
  Bố trí tự động cốt thép móng cốc trong AutoCAD Detailing
06:12
  Bố trí tự động cốt thép móng băng trong AutoCAD Detailing
04:19
  Bố trí tự động cốt thép giằng móng trong AutoCAD Detailing
04:16
  Bố trí tự động cốt thép tường và gờ trong AutoCAD Detailing
08:20
  Bố trí tự động cốt thép móng cọc trong AutoCAD Detailing
07:58
  Bố trí tự động cốt thép cầu thang trong AutoCAD Detailing
06:02
  Bố trí tự động cốt thép sàn trong AutoCAD Detailing
09:19
  Bố trí tự động cốt thép tấm đúc sẵn trong AutoCAD Detailing
09:32
Chương 05 – Tìm hiểu các công cụ bố trí cốt thép
  Giới thiệu các công cụ bố trí cốt thép trong AutoCAD Detailing
09:18
  Tìm hiểu công cụ vẽ thanh cốt thép dọc trong AutoCAD Detailing
15:26
  Tìm hiểu công cụ vẽ thanh cốt thép dọc theo tùy ý trong AutoCAD Detailing
07:48
  Tìm hiểu công cụ vẽ cốt thép đai trong AutoCAD Detailing
09:46
  Tìm hiểu công cụ vẽ cốt thép đai tùy ý trong AutoCAD Detailing
08:36
  Tìm hiểu công cụ vẽ cốt thép đặc biệt trong AutoCAD Detailing
09:27
  Tìm hiểu công cụ vẽ cốt thép tại 1 điểm trong AutoCAD Detailing
15:06
  Tìm hiểu công cụ vẽ cốt thép tại 1 điểm tùy ý trong AutoCAD Detailing
06:47
  Tìm hiểu công cụ vẽ ký hiệu thanh cốt thép trong AutoCAD Detailing
04:25
Chương 6
  Tìm hiểu công cụ vẽ dãy cốt thép theo đường thẳng trong AutoCAD Detailing
10:40
  Tìm hiểu công cụ vẽ dãy cốt thép theo đa giác trong AutoCAD Detailing
09:09
  Tìm hiểu công cụ vẽ dãy cốt thép theo cung tròn trong AutoCAD Detailing
07:59
  Tìm hiểu công cụ vẽ dãy cốt thép theo đa tuyến trong AutoCAD Detailing
04:44
  Tìm hiểu công cụ vẽ dãy cốt thép tùy ý trong AutoCAD Detailing
04:30
  Tìm hiểu công cụ vẽ cốt thép trên cho tấm sàn trong AutoCAD Detailing
09:06
  Tìm hiểu công cụ vẽ cốt thép trên cho tấm sàn trong AutoCAD Detailing ( tiếp theo )
07:36
  Tìm hiểu công cụ vẽ cốt thép theo tấm phẳng cung tròn trong AutoCAD Detailing
12:01
  Tìm hiểu công cụ vẽ cốt thép tấm lưới theo hình chiếu trong AutoCAD Detailing
08:14
  Tìm hiểu công cụ vẽ tấm lưới thép trong AutoCAD Detailing
07:26
Chương 07 – Bố trí cốt thép tùy ý cho các cấu kiện cụ thể
  Tìm hiểu các công cụ mô tả cho thanh cốt thép trong AutoCAD Detailing
05:17
  Tìm hiểu các công cụ hiệu chỉnh trong AutoCAD Detailing
15:06
  Tìm hiểu các công cụ thống kê trong AutoCAD Detailing
10:32
  Tìm hiểu các công cụ ghi chú trong AutoCAD Detailing
05:59
  Tìm hiểu công cụ Tools trong AutoCAD Detailing
06:40
  Bố trí cốt thép cho cấu kiện dầm trong AutoCAD Detailing
17:07
  Bố trí cốt thép cho cấu kiện cột trong AutoCAD Detailing
11:40
  Bố trí cốt thép cho cấu kiện móng trong AutoCAD Detailing
09:47
  Bố trí cốt thép cho cấu kiện sàn trong AutoCAD Detailing
10:45
  Bố trí cốt thép cho cấu kiện cầu thang trong AutoCAD Detailing
12:53
  Bố trí cốt thép cho cấu kiện cầu thang tiếp theo trong AutoCAD Detailing
11:36
Chương 08 – Xuất bản vẽ và in ấn
  Sử dụng bảng Object Inspector trong AutoCAD Detailing
06:16
  Xuất bảng thống kê sang Microsoft Excel, Word trong AutoCAD Detailing
08:58
  Cài đặt thông số máy in trong AutoCAD Detailing
07:14
  Quản lý nét in trong AutoCAD Detailing
05:09
  Quản lý layout trong AutoCAD Detailing
09:48
  In bản vẽ đúng tỷ lệ trong AutoCAD Detailing
11:37
  Xuất bản vẽ thành file PDF và file ảnh trong AutoCAD Detailing
09:23
Chương 09 – Liên kết với các phần mềm khác
  Tổng quan về BIM cho trong AutoCAD Detailing
05:17
  Sử dụng file bố trí cốt thép của ASD trên Revit Structural
10:07
  Triển khai bản vẽ chi tiết cho Revit Structural
06:50
  Triển khai bản vẽ chi tiết cho Robot Structural
09:55
Bổ sung kiến thức cho ASD – Vẽ cốt thép
  Khởi động nhanh cho AutoCAD Detailing
04:25
  Khắc phục một số lỗi của ASD
05:45
  Ứng dụng chức năng Map trong AutoCAD Detailing
13:06
  Bài mẫu trong AutoCAD Detailing
  Thiết lập thể hiện cho bố trí thép tự động trong AutoCAD Detailing
09:08

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN