BÀI HỌC
  Giới thiệu_Phương pháp dạy và học – phần 1
10:29
  Giới thiệu_Phương pháp dạy và học – phần 2
12:26
  Hướng dẫn tương tác với giảng viên và group – phần 1
12:44
  Hướng dẫn tương tác với giảng viên và group – phần 2
07:42
  Tìm hiều về Autocad
12:09
  Các phương thức gọi lệnh trong Aotucad
04:40
  Một số lệnh cơ bản – các trạng thái hỗ trợ vẽ và chế độ truy bắt điểm trong Autocad
10:30
  Thao tác sử dụng chuột trong Autocad
05:34
  Các phím thông dụng trong Autocad
06:48
  Các hệ tạo độ và đơn vị trong Autocad
03:38
  Hướng dẫn thực hành với Autocad
11:41
  Cách chuyển giao diện Autocad 2010 trở lên về dạng classic
14:30
  Các lệnh cơ bản trong Autocad – phần 1
12:17
  Các lệnh cơ bản trong Autocad – phần 2
15:24
  Hướng dẫn thực hành – Phần 1
17:03
  Hướng dẫn thực hành – Phần 2
19:30
  Hướng dẫn thực hành – Phần 3
09:09
  Sửa bài tập thực hành
35:23
  Các lệnh vẽ cơ bản trong Autocad – phần 3
15:48
  Các lệnh vẽ cơ bản trong Autocad – phần 4
13:30
  Các lệnh vẽ cơ bản trong Autocad – phần 5
12:28
  Các lệnh vẽ cơ bản trong Autocad – phần 6
16:30
  Sửa bài tập 3 – phần 1
38:52
  Sửa bài tập 3 – phần 2
15:53
  Sửa bài tập 3 – phần 3
20:38
  Các lệnh hiệu chỉnh tạo hình cơ bản trong Autocad – phần 1
09:05
  Các lệnh hiệu chỉnh tạo hình cơ bản trong Autocad – phần 2
13:49
  Các lệnh hiệu chỉnh tạo hình cơ bản trong Autocad – phần 3
09:01
  Các lệnh hiệu chỉnh tạo hình cơ bản trong Autocad – phần 4
10:55
  Các lệnh hiệu chỉnh tạo hình cơ bản trong Autocad – phần 5
14:09
  Các lệnh sau chép và biến đổi hình trong Autocad – phần 1
09:35
  Các lệnh sao chép và biến đổi hình trong Autocad – phần 2
14:33
  Các lệnh sao chép và biến đổi hình trong Autocad – phần 3
04:33
  Các lệnh sao chép và biến đổi hình trong Autocad – phần 4
12:47
  Các lệnh sao chép và biến đổi hình trong Autocad – phần 5
15:26
  Các lệnh sao chép và biến đổi hình trong Autocad – phần 6
13:53
  Lệnh Hatch trong Autocad – phần 1
12:07
  Lệnh Hatch trong Autocad – phần 2
16:46
  Lệnh Hatch trong Autocad – phần 3
08:43
  Lệnh Text trong Autocad – phần 1
13:14
  Lệnh text trong Autocad – phần 2
14:40

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN