Mua khóa học để xem trọn bộ video khóa học và trao đổi với giảng viên.

trong bài này, tìm hiểu những công cụ cơ bản của 3Ds Max để dựng mô hình ngoại thất,
cách sử dụng Vray để Render và chỉnh sử hậu kì bằng photoshop.


Download Tài liệu thực hành

Bình luận
Tham gia khoá học để được bình luận và trao đổi với giảng viên
Tham gia khoá học để được bình luận và trao đổi với giảng viên