Bài học
Bài học
Loading Lưu bài học

Bài học

trong bài này, tìm hiểu những công cụ cơ bản của 3Ds Max để dựng mô hình ngoại thất,
cách sử dụng Vray để Render và chỉnh sử hậu kì bằng photoshop.


Câu hỏi, Bình luận

Tham gia khoá học để được bình luận và trao đổi với giảng viên

Tham gia khoá học để được bình luận và trao đổi với giảng viên