Mua khóa học để xem trọn bộ video khóa học và trao đổi với giảng viên.

Trong bài này, cách dùng công cụ di chuyển và chọn kích thước cho đối tượng,
cách hiệu chỉnh đơn vị cho 3Ds Max.


Download Tài liệu thực hành

Bình luận
Tham gia khoá học để được bình luận và trao đổi với giảng viên
Tham gia khoá học để được bình luận và trao đổi với giảng viên