BÀI HỌC
Chương 1 – Các công cụ cơ bản
Miễn phí
Tìm hiểu giao diện và chọn lựa đối tượng trong 3D Max
10:29
Miễn phí
Tìm hiểu công cụ Move, Scale, Rotate trong 3Ds Max
13:09
Miễn phí
Tìm hiểu Pivot, Tạo Group, Ẩn đối tượng trong 3D Max
10:52
Miễn phí
Tìm hiểu công cụ dựng hình 2D và 3D trong 3D Max
11:27
Miễn phí
Áp dụng dựng hình cây bút chì trong 3D Max
07:53
Chương 2 – Các công cụ dựng hình
Miễn phí
Tìm hiểu công cụ Extrude, Lathe, Loft trong 3D Max
10:23
Miễn phí
Tìm hiểu mặt phẳng Gird, ProBoolean trong 3D Max
06:39
Miễn phí
Tìm hiểu chế độ hiệu chỉnh Editable Poly trong 3D Max
10:23
Miễn phí
Dựng tường nội thất trong 3D Max
08:18
Miễn phí
Dựng cửa đi trong 3D Max
08:56
Miễn phí
Dựng cửa sổ trong 3D Max
07:45
Miễn phí
Dựng giường ngủ trong 3D Max
12:33
Chương 3 – Các công cụ dựng hình kiến trúc
  Vẽ tường, lan can, cây cối mặc định trong 3D Max
08:12
  Vẽ cửa đi mặc định 3DS Max trong 3D Max
07:41
  Vẽ cửa sổ mặc định 3DS Max trong 3D Max
05:44
  Vẽ cầu thang mặc định 3DMax
12:09
Chương 4 – Dựng hình biệt thự
  Xử lý file Autocad trước khi dựng hình trong 3D Max
07:54
  Import file Autocad và Extrude trong 3D Max
10:29
  So sánh các mặt đứng Autocad trong 3D Max
11:58
  Dựng hình cửa sổ cho biệt thự trong 3D Max
15:27
  Dựng cửa đi cho biệt thự trong 3D Max
19:36
  Hiệu chỉnh cao độ tường trong 3D Max
09:35
  Dựng chỉ cửa sổ và lam trong 3D Max
17:15
  Dựng lan can hoa văn trong 3D Max
13:46
  Dựng mái cửa sổ trong 3D Max
15:35
  Dựng mái cho biệt thự trong 3D Max
17:28
  Sắp xếp vào các layer trong 3D Max
07:06
  Sử dụng Batzal roof tạo viên ngói trong 3D Max
17:29
Chương 5 – Render ngoại thất
  Cài đặt Vray 3.0 trong 3D Max
03:30
  Những thiết lập Vray ban đầu trong 3D Max
12:59
  Tạo vật liệu gạch trong 3D Max
24:11
  Tạo vật liệu gỗ và kính trong 3D Max
10:31
  Hiệu chỉnh vật liệu gỗ và kim loại trong 3D Max
08:42
  Tạo vật liệu gạch Mozaic và nước trong 3D Max
13:14
  Tạo vật liệu cỏ trong 3D Max
11:15
  Tạo vật liệu lối đi -Vray Camera trong 3D Max
07:47
  Thư viện 3D và Proxy trong 3D Max
15:07
  Sử dụng thư viện 3D trong 3D Max
16:33
  Thiết lập thông số Render cuối cùng trong 3D Max
11:17
  Tìm hiểu Vry Sky và HDRI trong 3D Max
16:22
  Tìm hiểu Vry Sky và HDRI trong 3D Max
09:10
Chương 6 – Xử lý hậu kỳ Photoshop
  Hiệu chỉnh photoshop ban ngày
16:36
  Hiệu chỉnh photoshop ban đêm
13:01
  Import file Sketchup và Revit vào 3DS Max
11:53

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN