3DS Max là phần mềm diễn hoạt 3D, nó có khả năng dựng mô hình mạnh mẽ, cho phép thiết lập khung cảnh mà trong đó ánh sáng, bóng đổ, sự phản chiếu, hiệu ứng mưa, sương mù, lửa, khói,… Phần mềm 3D Max là một trong những phần mềm phổ biển và đắc lực cho các kiến trúc sư và các nhà thiết kế nội thất.