BÀI HỌC
Giới thiệu phần mềm 3dsmax – làm quen giao diện 3DS MAX
Miễn phí
Tổng Quan Khóa Học làm chủ thiết kế với 3ds Max và Vray
08:03
Miễn phí
Vùng Nhìn trong 3DS MAX
09:11
Miễn phí
Giao Diện 3DS MAX
09:08
Tạo các đối tượng 3D và các lệnh transfor (Move - Rotate - Scale - Select and place)
Miễn phí
Thao tác với vùng nhìn và các đối tượng trong 3ds Max
09:47
Miễn phí
Lệnh Move và Rotate trong 3DS Max
08:28
Miễn phí
Lệnh Scale và Select and Place trong 3DS Max
09:52
Miễn phí
Thực Hành vẽ với các lệnh transfor trong 3DS Max
10:11
Tạo các vật thể 2D và các lệnh hiệu chỉnh spline và lệnh Extrude
  Vị Trí và Cách Vẽ Vật Thể 2D trong 3DS Max
07:17
  Lệnh Extrude Vật Thể 2D Thành 3D trong 3DS Max
07:14
  Thực Hành Vẽ Bộ Bàn trong 3DS Max
09:54
  Hiệu Chình Đối Tượng 2D với Chế Độ Spline trong 3DS Max – phần 1
08:47
  Hiệu Chình Đối Tượng 2D với Chế Độ Spline trong 3DS Max – phần 2
09:35
  Hiệu Chình Đối Tượng 2D với Chế Độ Spline trong 3DS Max – phần 3
10:27
  Hiệu Chình Đối Tượng 2D với Chế Độ Spline trong 3DS Max – phần 4
08:24
  Bài Tập Chế Độ Spline trong 3DS Max – phần 1
09:06
  Bài Tập Chế Độ Spline trong 3DS Max – phần 2
11:57
Nhập file autocad vào 3dsmax, đưa thư viện vào trong phối cảnh
  Giới Thiệu Quy Trình Làm Việc Với 3DS MAX
09:41
  Các Bước Đưa File Autocad vào 3DS MAX
09:53
  Hiệu Chình và Sửa Lỗi Khi Đưa File Autocad vào 3DS MAX
08:13
  Đưa Thư Viện Vào 3DS MAX
09:25
Tạo và chỉnh sửa các đối tượng 3D bằng editable poly
  Giới Thiệu Tính Năng Hiệu Chỉnh Đối Tượng Bằng Editable poly trong 3DS Max
07:25
  Hiệu Chỉnh Đối Tượng 3D Bằng Editable poly trong 3DS Max – phần 1
09:35
  Hiệu Chỉnh Đối Tượng 3D Bằng Editable poly trong 3DS Max – phần 2
08:38
  Hiệu Chỉnh Đối Tượng 3D Bằng Editable poly trong 3DS Max – phần 3
08:16
  Hiệu Chỉnh Đối Tượng 3D Bằng Editable poly trong 3DS Max – phần 4
07:21
  Hiệu Chỉnh Đối Tượng 3D Bằng Editable poly trong 3DS Max – phần 5
06:02
  Hiệu Chỉnh Đối Tượng 3D Bằng Editable poly trong 3DS Max – phần 6
05:53
  Hiệu Chỉnh Đối Tượng 3D Bằng Editable poly trong 3DS Max – phần 7
08:19
  Hiệu Chỉnh Đối Tượng 3D Bằng Editable poly trong 3DS Max – phần 8
07:01
  Hiệu Chỉnh Đối Tượng 3D Bằng Editable poly trong 3DS Max – phần 9
09:10
  Hiệu Chỉnh Đối Tượng 3D Bằng Editable poly trong 3DS Max – phần 10
08:36
  Hiệu Chỉnh Đối Tượng 3D Bằng Editable poly trong 3DS Max – phần 11
07:01
Thực hành vẽ 1 không gian, kết hợp các lệnh Twist, turbosmoth, stretch
  Dựng không Gian Phòng Khách Bằng Editable poly
08:12
  Hoàn Thiện cửa Sổ
07:43
  Cách Tạo Cửa Đi Có Sẵn Trong 3DS MAX
04:52
  Vẽ Cái Bàn với phần mềm 3DS MAX
08:42
  Vẽ Cái Kệ Tivi và Khung Tranh với 3DS Max
10:08
Camera chọn vùng để kết xuất ảnh
  Vị Trí và Cách Đặt Camera trong 3DS Max
07:40
  Hiệu Chỉnh Thông Số Camera trong 3DS Max
06:37
Giới Thiệu và Khai Báo (Setting) Thông Số Vray
  Ý Nghĩa Setting Thông Số Vray – phần 1
07:32
  Ý Nghĩa Setting Thông Số Vray – phần 2
09:26
Tạo đèn trong nội ngoại thất
  Phân Tích Ánh Sáng và Cách Đặt Đèn Vraylight trong 3DS Max
06:13
  Hiệu Chỉnh Đèn Vraylight trong 3DS Max
09:17
  Tạo Đèn Vray Sphere trong 3DS Max
06:38
  Quy Tắc và Cách Xác Định Đủ Sáng Trong 3DS MAX trong 3DS Max
09:22
  Cách Tạo Đèn mặt Trời (Vray Sun) trong 3DS Max
08:01
  Hiệu Chỉnh Đèn Vray Sun trong 3DS Max
03:39
  Tạo Đèn IES trong 3DS Max
09:40
Tạo vật liệu (Chất liệu) cho đối tượng
  Ý Nghĩa Các Thông Số Vật Liệu trong 3DS Max – phần 1
08:12
  Ý Nghĩa Các Thông Số Vật Liệu trong 3DS Max – phần 2
10:13
  Ý Nghĩa Các Thông Số Vật Liệu trong 3DS Max – phần 3
07:35
  Ý Nghĩa Các Thông Số Vật Liệu trong 3DS Max – phần 4
06:18
  Thực Hành Tạo Vật Liệu Hoàn Thiện Phối Cảnh – phần 1
08:41
  Thực Hành Tạo Vật Liệu Hoàn Thiện Phối Cảnh – phần 2
10:05
  Thực Hành Tạo Vật Liệu Hoàn Thiện Phối Cảnh – phần 3
07:30
  Thực Hành Tạo Vật Liệu Hoàn Thiện Phối Cảnh – phần 4
09:32
  Cài Đặt Thư Viện Vật Liệu Tạo Sẵn Sigershader 3.2 trong 3DS Max
09:50
  Hướng Dẫn Sử Dụng Thư Viện Vật Liệu Tạo Sẵn Sigershader 3.2 trong 3DS Max
06:38
Kết xuất ảnh
  Hoàn Thiện Trước Khi Render trong 3DS Max
09:23
  Render Lưu File Ảnh và Render Nhiều Camera trong 3DS Max
10:23
Chuyên đề (ngắn) dựng hình nâng cao
  Dùng Hình Ảnh Để Dựng Đối Tượng 3D trong 3DS Max
09:39
  Lệnh Cloth Tạo Khăn Trải Bàn trong 3DS Max
11:48

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN