BÀI HỌC
Dựng hình nâng cao và plugin hỗ trợ dựng hình nhanh
Miễn phí
Dựng hình với Editpoly và Generate Topology trong 3DS Max – phần 1
12:09
Miễn phí
Dựng hình với Editpoly và Generate Topology trong 3DS Max – phần 2
05:03
Miễn phí
Dựng hình với Editpoly và lệnh TurboSmooth trong 3DS Max – phần 1
7:56
Miễn phí
Dựng hình với Editpoly và lệnh TurboSmooth trong 3DS Max – phần 2
07:04
Miễn phí
Dựng hình với Editpoly tạo kệ bằng Inset trong 3DS Max
09:06
Miễn phí
Dựng hình nâng cao với Editpoly tạo kệ bằng Create Shape trong 3DS Max
08:40
Miễn phí
Dựng hình nâng cao với Editpoly và lệnh ProBoolean trong 3DS Max – phần 1
11:15
Miễn phí
Dựng hình nâng cao với Editpoly và lệnh ProBoolean trong 3DS Max – phần 2
11:09
  Ôn tập di chuyển tâm lệnh Align và lệnh Array trong 3DS Max – phần 1
04:54
  Ôn tập di chuyển tâm lệnh Align và lệnh Array trong 3DS Max – phần 2
07:05
  Dựng hình 3d từ hình ảnh và Photoshop trong 3DS Max
10:56
  Dựng hình vách ngăn CNC trong 3DS Max
08:23
  Tạo vách ngăn bằng lệnh editpoly trong 3DS Max
11:20
  Tạo khối đa giác vớii Editpoly trong 3DS Max
05:35
  Tạo vách hoa văn với editpoy trong 3DS Max phần 1
08:18
  Tạo vách hoa văn với editpoy trong 3DS Max phần 2
10:04
  Tạo Vách lượn sóng bằng Spline và enable Rendering trong 3DS Max
12:34
  Tạo cổng với editpoly trong 3DS Max – phần 1
09:54
  Tạo cổng với editpoly trong 3DS Max – phần 2
03:30
  Sử dụng Plugin tạo sàn nhà với FloorGenerator trong 3DS Max – phần 1
09:45
  Sử dụng Plugin tạo sàn nhà với FloorGenerator trong 3DS Max – phần 2
03:18
  Sử dụng plugin map vật liệu cho sàn nhà bằng Multitexture trong 3DS Max
08:47
  plugin tạo tủ bếp cực nhanh trong 3DS Max – phần 1
11:40
  Plugin tạo tủ bếp cực nhanh trong 3DS Max – phần 2
06:53
  Sử dụng plugin tạo phào_chỉ tường TrackScripts trong 3DS Max
08:36
  Sử dụng plugin tạo đầu cột và lệnh Sweep trong 3DS Max
10:48
  Sử dụng plugin Itoo-Railclone dựng không gian nhanh trong 3DS Max – phần 1
11:17
  Sử dụng plugin Itoo-Railclone dựng không gian nhanh trong 3DS Max – phần 2
10:50
  Sử dụng plugin tạo cầu thang nhanh trong 3DS Max – phần 1
11:59
  Sử dụng plugin tạo cầu thang nhanh trong 3DS Max – phần 2
09:34
  Sử dụng plugin tạo cầu thang nhanh trong 3DS Max – phần 3
03:50
  Sử dụng Plugins Tools v1 All in One for 3ds max
07:54
  Sử dụng plugin đo kích thước trong 3d với Dimaster trong 3DS Max – phần 1
08:54
  Sử dụng plugin đo kích thước trong 3d với Dimaster trong 3DS Max – phần 2
08:06
  Sử dụng plugin copy và paste đối tượng trong 3DS Max
07:55
  Sử dụng plugin đèn IES đặt đèn nội thất trong 3DS Max
09:31
  Sử dụng plugin Tạo mái ngói với ATilesPro trong 3DS Max – phần1
09:19
  Sử dụng plugin Tạo mái ngói với ATilesPro trong 3DS Max – phần 2
14:00
Hoàn thiện phối cảnh với plugin Vray
  Cài đặt plugin Vray 3.5 trong 3DS Max
08:28
  Sử dụng nguồn sáng Vray Sky trong nội thất với 3DS Max – phần 1
10:04
  Sử dụng nguồn sáng Vray Sky trong nội thất với 3DS Max – phần 2
08:10
  Sử dụng nguồn sáng Vray Sky trong nội thất với 3DS Max – phần 3
06:50
  Sử dụng nguồn sáng Vray Sky và HDRI trong 3DS Max – phần 1
09:07
  Sử dụng nguồn sáng Vray Sky và HDRI trong 3DS Max – phần 2
05:52
  Sử dụng nguồn sáng Vray Dome và HDRI trong 3DS Max
13:07
  Sử dụng đèn Vray Sun tạo ánh sáng cho nội thất trong 3DS Max
10:03
  Setup ánh sáng Studio trong 3DS Max – phần 1
05:12
  Setup ánh sáng Studio trong 3DS Max – phần 2
08:05
  Setup ánh sáng ban ngày cho phối cảnh nội thất trong 3DS Max – phần 1
13:48
  Setup ánh sáng ban ngày cho phối cảnh nội thất trong 3DS Max – phần 2
12:19
  Setup ánh sáng ban ngày cho phối cảnh nội thất trong 3DS Max – phần 3
09:51
  Setup ánh sáng ban ngày cho phối cảnh nội thất trong 3DS Max – phần 4
09:19
  Setup ánh sáng ban ngày cho phối cảnh nội thất trong 3DS Max – phần 5
05:11
  Setup ánh sáng ban đêm cho phối cảnh nội thất trong 3DS Max
15:27
  Setup ánh sáng ban ngày cho phối cảnh ngoại thất trong 3DS Max – phần 1
07:01
  Setup ánh sáng ban ngày cho phối cảnh ngoại thất trong 3DS Max – phần 2
05:15
  Setup ánh sáng ban đêm cho phối cảnh ngoại thất và vrayFur trong 3DS Max – phần 1
09:35
  Setup ánh sáng ban đêm cho phối cảnh ngoại thất và VrayFur trong 3DS Max – phần 2
05:48
  Cài đặt bộ thư viện vật liệu VMPP4 trong 3DS Max
15:07
  Sử dụng bộ thư viện vật liệu VMPP4 trong 3DS Max
12:23
  Sử dụng vật liệu đa hợp trong 3DS Max
10:07
  Sử dụng vật liệu Vray BlendMtl trong 3DS Max
08:12
  Setting thông số Vray 3.5 trong 3DS Max – phần 1
10:05
  Setting thông số Vray 3.5 trong 3DS Max – phần 2
09:13
  Setting thông số Vray 3.5 trong 3DS Max – phần 3
09:21
  Setting thông số Vray 3.5 trong 3DS Max – phần 4
05:20
  Sử dụng lệnh batch render để Render nhiều camera trong 3DS Max
10:00
  Sử dụng Plugin setting vray tự động với SolidRocks trong 3DS Max – phần 1
09:04
  Sử dụng Plugin setting vray tự động với SolidRocks trong 3DS Max – phần 2
07:49
xử lý hậu kỳ với Photoshop
  Chỉnh sáng tối cho phối cảnh với Photoshop – phần 1
09:03
  Chỉnh sáng tối cho phối cảnh với Photoshop – phần 2
07:52
  Làm chủ hiệu chỉnh màu cho phối cảnh với Photoshop – phần 1
08:57
  Làm chủ hiệu chỉnh màu cho phối cảnh với Photoshop – phần 2
10:54
  Tạo file ảnh Wire color với renderer elements trong photoshop – phần 1
09:13
  Tạo file ảnh Wire color với renderer elements trong photoshop – phần 2
05:28
  Chỉnh màu với Blending mode và Camera raw filter trong photoshop
13:04
  Đặt đèn và ghép đối tượng vào phối cảnh với Photoshop phần 1
09:20
  Đặt đèn và ghép đối tượng vào phối cảnh với Photoshop phần 2
07:16
  Ghép đèn IES và người vào phối cảnh với Photoshop
15:31
  Làm chủ công cụ chọn trong photoshop – phần 1
08:21
  Làm chủ công cụ chọn trong photoshop – phần 2
06:52
  Ghép ảnh vào vùng chọn trong photoshop – phần 1
10:07
  Ghép ảnh vào vùng chọn trong photoshop – phần 2
07:53
  Làm chủ công cụ cắt ảnh và biến dạng đối tượng trong photoshop phần 1
09:44
  Làm chủ công cụ cắt ảnh và biến dạng đối tượng trong photoshop – phần 2
08:41
  Làm chủ các công cụ Retouch ảnh trong photoshop
09:01
  Ghép ảnh cho phối cảnh ngoại thất với Photoshop – phần 1
09:51
  Ghép ảnh cho phối cảnh ngoại thất với Photoshop – phần 2
12:52
  Tạo chất liệu cho mặt bằng nội thất với Photoshop – phần 1
17:18
  Tạo chất liệu cho mặt bằng nội thất với Photoshop – phần 2
15:32
  Dàn trang trong photoshop – phần 1
09:52
  Dàn trang trong photoshop – phần 2
14:53

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN