BÀI HỌC
 •   Hướng dẫn sử dụng
 • Buổi 1
 •   Giới thiệu Bim
  43:53
 •   Thống kê ván khuôn trong Revit
  12:35
 •   Family móng đơn trong Revit
  30:48
 •   Ví dụ sức mạnh của revit
  31:55
 •   Dầm cầu thang trong Revit
  15:40
 •   Tạo dự án trong Revit
  01:44
 •   Vẽ cầu thang đúng sơ đồ tính trong Revit
  14:38
 •   Triển khai mặt bằng móng trong Revit
  33:00
 •   Trả lời câu hỏi học viên
  10:25
 •   Lưới trục và cao độ
  17:15
 •   Ngoại khóa – Lịch sử Revit
  35:16
 •   Vẽ sàn âm trong Revit
  10:55
 •   Tạo cột kết cấu
  15:32
 •   Công trình mẫu trong Revit
 •   Ngoại khóa – Tâm linh trong xây dựng
 •   Lý thuyết dầm kết cấu
  16:25
 • Buổi 2
 •   Vẽ dầm trong Revit
  10:51
 •   Tạo sàn kết cấu
  20:18
 •   Đục lỗ sàn trong Revit
  07:53
 •   Copy cấu kiện lên các tầng trong Revit
  04:27
 •   thống kê khối lượng bê tông
  16:41
 •   Tạo móng trong Revit
  04:27
 •   kiểm tra va chạm trong Revit
  07:16
 •   Quản lý view nhìn trong Revit
  15:45
 • Buổi 3
 •   Vẽ dầm nghiêng trong Revit
  11:47
 •   Mặt phẳng làm việc
  06:55
 •   Vẽ cầu thang trong Revit
  32:29
 •   Tô vật liệu trong Revit
  26:57
 • buổi 4
 •   Thống kê ván khuông trong Revit
  12:35
 •   Vẽ cầu thang đúng sơ đồ tính trong Revit
  14:38
 •   Triển khai mặt bằng móng trong Revit
  33:00
 •   Ngoại Khóa – lịch sử revit
  35:16
 • Buổi 5
 •   Triển khai mặt bằng dầm trong Revit
  45:08
 •   Triển khai mặt bằng cột trong Revit
  21:03
 •   Phím tắt trong revit
  04:33
 •   Lớp bê tông bảo vệ trong revit
  17:36
 • Buổi 6
 •   Family móng đơn trong Revit
  30:38
 •   Vẽ dầm cầu thang trong Revit
  15:40
 •   Trả lời câu hỏi trong Revit
  10:25
 •   Vẽ sàn âm trong Revit
  10:55

 • THÔNG TIN GIẢNG VIÊN