BÀI HỌC
  Giới thiệu phần mềm Corel Draw 2017
10:07
  Cài đặt thanh tùy chọn Option trong Corel Draw
11 : 53
  Sử dụng và cài đặt phím tắt trong Corel Draw
05 : 38
  Khởi tạo File thiết kế và quản lý thông tin file trong Corel Draw
06 : 40
  Quản lí các đối tượng với Object Mananger trong Corel Draw
06 : 43
  Ý nghĩa và chức năng các Icon của thanh Menu trong Corel Draw
10 : 09
  Quản lý thanh công cụ trong Corel Draw
09 : 08
  Import hình ảnh, Vector và cách xuất file trong Corel Draw
12 : 37
Miễn phí
Thanh công cụ Toolbox trong Corel Draw
07 : 47
  Thao tác cơ bản trên đối tượng – Scale, Rotate, Zoom trong Corel Draw
10 : 02
  Quản lí thuộc tính màu sắc, viền, chữ với Object Properties trong Corel Draw
10 : 22
  Lệnh canh lề trong Corel Draw
07 : 11
  Lệnh Align and Distribute trong Corel Draw
06 : 33
  Thao tác với công cụ Pentool trong Corel Draw
10 : 12
  Thao tác với công cụ Bezier Tool trong Corel Draw
08 : 44
  Vẽ tự do với Free Hand Tool trong Corel Draw
08 : 06
  Nhóm công cụ Artistic Media Tool trong Corel Draw
08 : 49
Miễn phí
Ứng dụng công cụ Artistic Media Tool trong Corel Draw
07 : 24
  Tạo bóng đổ cho đối tượng với Drop Shadow trong Corel Draw
07 : 08
  Contour và ứng dụng của Contour trong thiết kế trong Corel Draw
06 : 17
  Blend và ứng dụng của Blend trong Corel Draw
06 : 06
  Thiết kế hộp đèn Led với Corel Draw
12 : 58
  Thiết kế với công cụ Rotate trong Corel Draw
13 : 25
  Rotate và thiết kế 3D với Rotate trong Corel Draw
19 : 26
  Biến dạng đối tượng với Distort trong Corel Draw
12 : 04
  Ứng dụng của Distort trong Corel Draw
08 : 43
Miễn phí
Shaping hay được gọi là lệnh quan trọng nhất của Corel Draw
12 : 05
  Thiết kế Logo với Shaping trong Corel Draw
10 : 20
  Envelope và ứng dụng của Envelope trong Corel Draw
10 : 23
  Tạo khối cho đối tượng với Extrude trong Corel Draw
07 : 10
  Smart Fill và tính năng tô màu thông minh trong Corel Draw
07 : 53
  Ứng dụng các lệnh cơ bản để tạo hình khối trong Corel Draw
10 : 00
  Tạo chữ 3D với Extrude trong Corel Draw
10 : 36
  Lệnh Lens trong Corel 2017
06 : 58
  Lệnh Transformation trong Corel Draw
08 : 11
Miễn phí
Làm việc với hệ thống Gid thiết kế 3D trong Corel Draw
19 : 23
  Bài 37 – Lệnh tìm kiếm và thay thế trong Corel Draw
11 : 32
  Bài 38 – Thiết kế Logo hoa với Rotate, Blend trong Corel Draw
08: 25
  Bài 39 – Biến hình ảnh thành Vector với Image Trace trong Corel Draw
10 : 05
  Bài 40 – Tỉ lệ vàng trong thiết kế trong Corel Draw
10 : 45
  Bài 41 – Ghép hình tròn theo tỉ lệ trong Corel Draw
06 : 36
  Bài 42 – Tạo khung cho Logo trong Corel Draw
06 : 50
  Phối màu hoàn chỉnh Logo trong Corel Draw
08 : 40
  Thiết kế Logo Apple theo tỉ lệ trong Corel Draw
06 : 40
Miễn phí
Thiết kế Logo Apple theo tỉ lệ (tiếp theo) trong Corel Draw
07 : 06
  Thiết kế Card Visit mặt trước trong Corel Draw
13 : 01
  Thiết kế Card Visit mặt sau trong Corel Draw
08 : 58
  Thiết kế tờ rơi trong Corel Draw
06 : 28
  Hoàn thiện Background cho tờ rơi trong Corel Draw
08 : 22
  Thêm chữ, hiệu ứng và hoàn thiện tờ rơi trong Corel Draw
06: 32
  Thiết kế Banner quảng cáo ngoài trời (phần 1) trong Corel Draw
10 : 22
  Thiết kế Banner quảng cáo ngoài trời (phần 2) trong Corel Draw
10 : 04
  Thiết kế Banner quảng cáo ngoài trời (phần 3) trong Corel Draw
10 : 19
Miễn phí
Thiết kế Brochure 3 mặt – Tạo khung trong Corel Draw
09 : 58
  Thiết kế Brochure 3 mặt – Thao tác với hình ảnh trong Corel Draw
07 : 09
  Thiết kế Brochure 3 mặt – Trang trí cho Brochure trong Corel Draw
07 : 41
  Thiết kế Brochure 3 mặt – Dàn dựng văn bản trong Corel Draw
10 : 35
  Thiết kế Brochure 3 mặt – Tạo bóng, phối cảnh cho Brochure trong Corel Draw
01 : 14

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN