BÀI HỌC
 • Các thao tác cơ bản trong WORD  
  08:07
 • Thiết lập giấy in trong Word  
  05:11
 • Định dạng Font chữ trong Word  
  04:31
 • Định dạng văn bản trong Word  
  07:54
 • Luyện tập xử lý Font chữ trong Word  
  06:42
 • Căn chỉnh hợp đồng cơ bản trong Word  
  09:21
 • Dùng TAB định dạng văn bản trong Word  
  07:59
 • Sử dụng Bullets và Numbering trong Word  
  05:24
 • Vẽ sơ đồ bằng Hình SHAPE trong Word  
  12:41
 • Chèn chữ nghệ thuật trong Word  
  07:09
 • Chèn hình ảnh trong Word  
  08:41
 • Chia cột báo và tạo chữa hoa đầu đoạn trong Word  
  06:40
 • Chèn công thức toán học trong Word  
  04:24
 • Tạo Bảng trong Word  
  02:34
 • Các thao tác với Bảng trong Word  
  03:03
 • Chia ô gộp ô và tạo viền trong Word  
  05:00
 • Sắp xếp và lặp lại tiêu đề trong Word  
  03:55
 • Tìm kiếm và thay thế Full trong Word  
  05:40
 • Chèn Comment trong Word  
  03:46
 • Chèn đầu trang cuối trang và số trang trong Word  
  07:48
 • Chèn chú thích cuối trang và cuối tài liệu trong Word  
  07:20
 • Chèn liên kết trong Word  
  03:06
 • Tạo mục lục cho tài liệu trong Word  
  11:43
 • Chèn mục lục cho hình ảnh bảng biểu trong Word  
  08:21
 • Thực hiện chức năng Track Changes trong Word  
  03:17
 • Trộn thư trong Word  
  06:16
 • Tạo trang bìa trong Word  
  05:02
 • Tạo mẫu và chữ gõ tắt trong Word  
  04:25
 • Tạo mật khẩu và chuyển File PDF trong Word  
  06:01
 • Thiết lập in ấn trong Word  
  04:51

 • THÔNG TIN GIẢNG VIÊN  ĐÁNH GIÁ KHÓA HỌC
  Đánh giá của bạn
  1
  2
  3
  4
  5
  Gửi
       
  Hủy

  Viết bài đánh giá

  Xếp hạng trung bình:  
   (0 đánh giá)