BÀI HỌC
Giới thiệu phần mềm 3dsmax – làm quen giao diện 3DS MAX
 • Tổng Quan Khóa Học làm chủ thiết kế với 3ds Max và Vray  
  08:03
 • Vùng Nhìn trong 3DS MAX  
  09:11
 • Giao Diện 3DS MAX  
  09:08
 • Tạo các đối tượng 3D và các lệnh transfor (Move - Rotate - Scale - Select and place)
 • Thao tác với vùng nhìn và các đối tượng trong 3ds Max  
  09:47
 • Lệnh Move và Rotate trong 3DS Max  
  08:28
 • Lệnh Scale và Select and Place trong 3DS Max  
  09:52
 • Thực Hành vẽ với các lệnh transfor trong 3DS Max  
  10:11
 • Tạo các vật thể 2D và các lệnh hiệu chỉnh spline và lệnh Extrude
 • Vị Trí và Cách Vẽ Vật Thể 2D trong 3DS Max  
  07:17
 • Lệnh Extrude Vật Thể 2D Thành 3D trong 3DS Max  
  07:14
 • Thực Hành Vẽ Bộ Bàn trong 3DS Max  
  09:54
 • Hiệu Chình Đối Tượng 2D với Chế Độ Spline trong 3DS Max – phần 1  
  08:47
 • Hiệu Chình Đối Tượng 2D với Chế Độ Spline trong 3DS Max – phần 2  
  09:35
 • Hiệu Chình Đối Tượng 2D với Chế Độ Spline trong 3DS Max – phần 3  
  10:27
 • Hiệu Chình Đối Tượng 2D với Chế Độ Spline trong 3DS Max – phần 4  
  08:24
 • Bài Tập Chế Độ Spline trong 3DS Max – phần 1  
  09:06
 • Bài Tập Chế Độ Spline trong 3DS Max – phần 2  
  11:57
 • Nhập file autocad vào 3dsmax, đưa thư viện vào trong phối cảnh
 • Giới Thiệu Quy Trình Làm Việc Với 3DS MAX  
  09:41
 • Các Bước Đưa File Autocad vào 3DS MAX  
  09:53
 • Hiệu Chình và Sửa Lỗi Khi Đưa File Autocad vào 3DS MAX  
  08:13
 • Đưa Thư Viện Vào 3DS MAX  
  09:25
 • Tạo và chỉnh sửa các đối tượng 3D bằng editable poly
 • Giới Thiệu Tính Năng Hiệu Chỉnh Đối Tượng Bằng Editable poly trong 3DS Max  
  07:25
 • Hiệu Chỉnh Đối Tượng 3D Bằng Editable poly trong 3DS Max – phần 1  
  09:35
 • Hiệu Chỉnh Đối Tượng 3D Bằng Editable poly trong 3DS Max – phần 2  
  08:38
 • Hiệu Chỉnh Đối Tượng 3D Bằng Editable poly trong 3DS Max – phần 3  
  08:16
 • Hiệu Chỉnh Đối Tượng 3D Bằng Editable poly trong 3DS Max – phần 4  
  07:21
 • Hiệu Chỉnh Đối Tượng 3D Bằng Editable poly trong 3DS Max – phần 5  
  06:02
 • Hiệu Chỉnh Đối Tượng 3D Bằng Editable poly trong 3DS Max – phần 6  
  05:53
 • Hiệu Chỉnh Đối Tượng 3D Bằng Editable poly trong 3DS Max – phần 7  
  08:19
 • Hiệu Chỉnh Đối Tượng 3D Bằng Editable poly trong 3DS Max – phần 8  
  07:01
 • Hiệu Chỉnh Đối Tượng 3D Bằng Editable poly trong 3DS Max – phần 9  
  09:10
 • Hiệu Chỉnh Đối Tượng 3D Bằng Editable poly trong 3DS Max – phần 10  
  08:36
 • Hiệu Chỉnh Đối Tượng 3D Bằng Editable poly trong 3DS Max – phần 11  
  07:01
 • Thực hành vẽ 1 không gian, kết hợp các lệnh Twist, turbosmoth, stretch
 • Dựng không Gian Phòng Khách Bằng Editable poly  
  08:12
 • Hoàn Thiện cửa Sổ  
  07:43
 • Cách Tạo Cửa Đi Có Sẵn Trong 3DS MAX  
  04:52
 • Vẽ Cái Bàn với phần mềm 3DS MAX  
  08:42
 • Vẽ Cái Kệ Tivi và Khung Tranh với 3DS Max  
  10:08
 • Camera chọn vùng để kết xuất ảnh
 • Vị Trí và Cách Đặt Camera trong 3DS Max  
  07:40
 • Hiệu Chỉnh Thông Số Camera trong 3DS Max  
  06:37
 • Giới Thiệu và Khai Báo (Setting) Thông Số Vray
 • Ý Nghĩa Setting Thông Số Vray – phần 1  
  07:32
 • Ý Nghĩa Setting Thông Số Vray – phần 2  
  09:26
 • Tạo đèn trong nội ngoại thất
 • Phân Tích Ánh Sáng và Cách Đặt Đèn Vraylight trong 3DS Max  
  06:13
 • Hiệu Chỉnh Đèn Vraylight trong 3DS Max  
  09:17
 • Tạo Đèn Vray Sphere trong 3DS Max  
  06:38
 • Quy Tắc và Cách Xác Định Đủ Sáng Trong 3DS MAX trong 3DS Max  
  09:22
 • Cách Tạo Đèn mặt Trời (Vray Sun) trong 3DS Max  
  08:01
 • Hiệu Chỉnh Đèn Vray Sun trong 3DS Max  
  03:39
 • Tạo Đèn IES trong 3DS Max  
  09:40
 • Tạo vật liệu (Chất liệu) cho đối tượng
 • Ý Nghĩa Các Thông Số Vật Liệu trong 3DS Max – phần 1  
  08:12
 • Ý Nghĩa Các Thông Số Vật Liệu trong 3DS Max – phần 2  
  10:13
 • Ý Nghĩa Các Thông Số Vật Liệu trong 3DS Max – phần 3  
  07:35
 • Ý Nghĩa Các Thông Số Vật Liệu trong 3DS Max – phần 4  
  06:18
 • Thực Hành Tạo Vật Liệu Hoàn Thiện Phối Cảnh – phần 1  
  08:41
 • Thực Hành Tạo Vật Liệu Hoàn Thiện Phối Cảnh – phần 2  
  10:05
 • Thực Hành Tạo Vật Liệu Hoàn Thiện Phối Cảnh – phần 3  
  07:30
 • Thực Hành Tạo Vật Liệu Hoàn Thiện Phối Cảnh – phần 4  
  09:32
 • Cài Đặt Thư Viện Vật Liệu Tạo Sẵn Sigershader 3.2 trong 3DS Max  
  09:50
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Thư Viện Vật Liệu Tạo Sẵn Sigershader 3.2 trong 3DS Max  
  06:38
 • Kết xuất ảnh
 • Hoàn Thiện Trước Khi Render trong 3DS Max  
  09:23
 • Render Lưu File Ảnh và Render Nhiều Camera trong 3DS Max  
  10:23
 • Chuyên đề (ngắn) dựng hình nâng cao
 • Dùng Hình Ảnh Để Dựng Đối Tượng 3D trong 3DS Max  
  09:39
 • Lệnh Cloth Tạo Khăn Trải Bàn trong 3DS Max  
  11:48

 • THÔNG TIN GIẢNG VIÊN  ĐÁNH GIÁ KHÓA HỌC
  Đánh giá của bạn
  1
  2
  3
  4
  5
  Gửi
       
  Hủy

  Viết bài đánh giá

  Xếp hạng trung bình:  
   (0 đánh giá)