BÀI HỌC
  Workspace và Panel trong After Effects
9:55
  Thiết lập dự án và các Layer thuộc tính trong After Effects
03:59
  Chức năng của các loại Layer trong After Effects
13:32
  Tìm hiểu về Mocha AE trong After Effects
10:27
  Roto apple trong After Effects
13:25
  Roto chiếc xe hơi trong After Effects
28:00
  Cài đặt mocha pro cho After Effects
01:33
  Tìm hiểu mocha pro trong After Effects
08:47
  Tính năng và thuộc tính SABER trong After Effects
08:29
Miễn phí
Chuyển động đẹp mắt với nhiều mask trong Saber của After Effects
06:13
  Track motion fish trong After Effects
15:21
Miễn phí
Track motion gecko trong After Effects
08:14
  Track motion tượng đài trong After Effects
05:33
  Track motion frog trong After Effects
05:35
Miễn phí
Track motion ant trong After Effects
13:27
  3D camera tracker chrysanthemum trong After Effects
09:40
  3D camera tracker Sakura flower trong After Effects
06:39
  3D camera tracker không gian motion trong After Effects
10:13
  3D camera tracker sử dụng null trong After Effects
05:12
  3D camera tracker không gian 360 với shadow catcher và light trong After Effects
06:33
  Giới thiệu kỹ thuật planar tracking trong After Effects
02:06
Miễn phí
Planar tracking clock trong After Effects
18:39
Miễn phí
Planar tracking phone trong After Effects
14:56
  Planar tracking car trong After Effects
11:45
  Planar tracking chuyển động gương trong After Effects
15:18
  Làm con mắt bị chột trong After Effects
09:52
  Khái niệm về kỹ thuật removal trong After Effects
04:27
  Kỹ thuật makeup cô gái trong After Effects
15:01
  Kỹ thuật xóa đối tượng trong khung hình trong After Effects
10:08
  Kỹ thuật xóa vật thể rác trong After Effects
23:44
  Track motion và liên kết Light trong After Effects
20:53
  Cài đặt plugin reelsmart motion blur trong After Effects
02:54
  Keying và roto kết hợp trong After Effects
27:30
  Roto và track matte trong After Effects
13:39
  Hiểu về kỹ thuật compositing trong After Effects
01:12
  Theo dõi chuyển động face trong After Effects
07:44

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN