BÀI HỌC
  Làm quen giao diện illustrator
09:25
  Tìm hiểu về layer thuộc tính trong illustrator
12:26
Miễn phí
Tool lựa chọn và di chuyển hàng loạt trong illustrator
10:19
  Công dụng Pen tool và Curvature tool trong illustrator
18:22
Miễn phí
Công dụng bộ Type tool trong illustrator
15:24
  Bộ công cụ họa tiết hoa văn trong illustrator
03:39
  Làm chủ bộ công cụ shape tool trong illustrator
08:48
  Tìm hiểu bộ công cụ brush tool trong illustrator
07:30
  Hiểu về Shaper tool và Pencil tool trong illustrator
05:14
Miễn phí
Công cụ cắt xóa tách đối tượng trong illustrator
06:09
  Nắm vững thao tác Rotate tool và Reflect tool trong illustrator
09:09
  Hiểu về scale tool – shear tool – reshape tool trong illustrator
06:50
  Bộ công cụ đặc trưng vẽ hoa văn nghệ thuật trong illustrator
06:30
  Bộ điều chỉnh Free Transform Tool trong illustrator
04:27
  Bộ công cụ cắt nối gộp đối tượng đồ họa trong illustrator
04:53
  Thao tác lệnh lực hút biểu đồ trong illustrator
06:01
Miễn phí
Tìm hiểu cách tô màu phức tạp trong illustrator
07:08
  Tìm hiểu cách tô màu chuyển sắc trong illustrator
07:36
  Tìm hiểu ứng dụng Blend tool trong illustrator
18:24
  Cách lấy và lưu lại mẫu màu trong illustrator
05:14
  Tính năng và cách sử dụng bộ symbol trong illustrator
08:00
  Cách vận hành bộ Graph tool trong illustrator
07:53
  Tác dụng của Artboard trong illustrator
06:51
  Hiểu về công cụ slice trong illustrator
04:54
  Hiểu đặc tính bộ công cụ pathfinder trong illustrator
09:22
  Các thuộc tính của Transform trong illustrator
05:02
  Đặc tính của align trong illustrator
0618
  Tác dụng của Clipping mask trong illustrator
05:
  Đưa symbol vào bóng đổ trong illustrator
04:39
  Tạo tia sáng – đốm sáng – vệt sáng trong illustrator
19:02
  Hướng dẫn vẽ con chim trong illustrator
24:20
  Tư duy vẽ logo trong illustrator
08:42
  Thiết kế logo trong illustrator
09:10
  Thiết kế banner quảng cáo trong illustrator
17:24
  Chia sẻ ý tưởng tài nguyên
03:33
  Tổng kết khóa học
00:43

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN