BÀI HỌC
  Thiết lập file template mẫu trong revit
01:45
  Thiết lập lệnh tắt trong Revit
03:21
  link kiến trúc sang kết cấu trong Revit
08:13
  Quản lý hiện thị 3D trong Revit
07:27
  Quản lý hiện thị 2D trong Revit
07:38
  Tạo biến Share parameter cho quản lý hiện thị trong Revit
04:03
  Quản lý thanh Project Browser trong Revit
05:03
  Tổng quan bản thống kê trong Revit
06:36
  Tạo danh mục ban vẽ trong Revit
02:42
  Thống kê cửa đi trong Revit
06:58
  Thống kê diện tích phòng trong Revit
04:37
  Thống kê thép trong Revit
08:00
  Triển khai mặt bằng kiến trúc trong Revit
13:17
  Triển khai bản vẽ mặt đứng Trong Revit
09:32
  Triển khai mặt cắt bản vẽ trong Revit
07:25
  Triển khai chi tiết bản vẽ trong Revit
08:40
  Triển khai bản vẽ 3D trong Revit
05:50
  Hoàn thiện mô hình trong Revit
20:26
  Quản lý thép trong Revit
08:57
  Tạo mặt bằng cột trong Revit
11:24
  Triển khai bản vẽ móng trong Revit
14:37
  Triển khai mặt cắt thép cột trong Revit
17:08
  Triển khai mặt bằng dầm trong Revit
13:00
  Triển khai mặt cắt dầm trong Revit phần 1
23:43
  Triển khai thép dầm trong Revit phần 2
04:39
  Bố trí thép sàn 3D trong Revit
15:57
  Triển khai thép sàn trong Revit
18:28
  Bố trí thép cầu thang trong Revit phần 1
26:54
  Triển khai thép cầu thang trong Revit phần 2
22:12
  Cách tạo nhiều khung bản vẽ nhanh trong Revit
04:42
  Thiết lập máy in trong Revit
02:28
  In pdf trong Revit
02:14
  Xuất file autocad trong Revit
04:01
  In ra file DWF trong Revit
04:08

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN