BÀI HỌC
Chương 01 – Xử lý Photoshop 2D cho kiến trúc
 •   Xuất ảnh từ Autocad sang Photoshop và tô màu tường
  17:32
 •   Sử dụng Pattern tô nền cho mặt bằng trong Photoshop
  12:55
 • Miễn phí
  Tạo ánh sáng và bóng đổ cho mặt bằng trong Photoshop
  16:47
 • Miễn phí
  Đưa vật dụng vào trong mặt bằng trong Photoshop
  20:08
 •   Tô màu cho mặt cắt kiến trúc trong Photoshop
  08:12
 •   Ghép vật dụng vào trong mặt cắt trong Photoshop
  14:45
 •   Tạo ánh sáng và bóng đổ cho mặt cắt trong Photoshop
  19:33
 • Chương 02 – Xử lý Photoshop khung cảnh ngoại thất
 •   Xử lý khung cảnh ngoại thất ban ngày trong Photoshop
  17:18
 •   Ghép người vào trong khung cảnh ngoại thất trong Photoshop
  17:18
 •   Cài đặt và sử dụng Plugin Color Efex trong Photoshop
  09:40
 •   Tạo khung cảnh ban ngày thành ban đêm trong Photoshop
  13:20
 • Miễn phí
  Tạo ánh sáng đèn cửa sổ trong Photoshop
  08:09
 •   Sử dụng Brush tạo ánh sáng trong Photoshop
  09:14
 • Chương 03 – Xử lý khung cảnh nội thất
 • Miễn phí
  Ghép tranh vào tường nội thất trong Photoshop
  11:48
 •   Tạo ánh sáng đèn Spotlight trong Photoshop
  14:41
 • Miễn phí
  Thay đổi màu sắc vật liệu trong Photoshop
  11:02
 •   Thay đổi vật liệu đá sang gỗ trong Photoshop
  16:18
 •   Ghép người và vật dụng vào khung cảnh nội thất trong Photoshop
  16:24
 • Chương 04 – Tính năng 3D trong Photoshop
 •   Đưa mô hình 3D vào Photoshop
  15:41
 •   Hiệu chỉnh vật liệu ánh sáng cho mô hình 3D trong Photoshop
  11:27
 •   Render mô hình 3D và hiệu chỉnh trong Photoshop
  10:57

 • THÔNG TIN GIẢNG VIÊN