BÀI HỌC
Chương 01 – Bắt đầu với Vray cho Sketchup
  Cài đặt Vray Sketchup
04:11
  Tổng quan Vray Sketchup
05:09
  Tìm hiểu những công cụ Vray Sketchup
06:33
Chương 02 -Render ngoại thất ban ngày
Miễn phí
Thiết lập ánh sáng Vray sun trong Sketchup
13:00
  Thiết lập ánh sáng sử dụng HDRI trong Vray Sketchup
13:45
  Thiết lập ánh sáng sử dụng HDRI (Cập nhật Sketchup 2015)
10:06
  Tìm hiểu Color maping và Abient Oclucion trong Vray Sketchup
11:45
  Tạo vật liệu kính và hiệu chỉnh Gamma trong Vray Sketchup
16:09
Miễn phí
Tìm hiểu Proxy trong Vray Sketchup
09:47
Miễn phí
Import Proxy trong Vray Sketchup
14:12
  Tìm hiểu thư viện cây và xe trong Vray Sketchup
11:12
Miễn phí
Tạo vật liệu nước và áp map tường trong Vray Sketchup
19:02
Miễn phí
Tạo vật liệu cỏ trong Vray Sketchup
12:18
Chương 03 -Render ngoại thất ban đêm
  Thiết lập khung cảnh ban đêm trong Vray Sketchup
05:07
  Thiết lập ánh sáng trong nhà trong Vray Sketchup
11:33
  Tìm hiểu vật liệu phát sáng trong Vray Sketchup
07:58
  Tìm hiểu ánh sáng IES light trong Vray Sketchup
09:58
  Tìm hiểu ánh sáng Spotlight trong Vray Sketchup
09:58
Chương 04 – Render nội thất ban ngày
  Thiết lập ánh sáng nội thất ban ngày trong Vray Sketchup
13:43
  Hiệu chỉnh vật liệu và sử dụng vật liệu trong Vray Sketchup
10:27
  Hiệu chỉnh ánh sáng trong Vray Sketchup
08:49
  Tìm hiểu Indirect Illumination trong Vray Sketchup
13:52
  Tìm hiểu chế độ khử răng cưa trong Vray Sketchup
06:05
Chương 05 – Render nội thất ban đêm
  Thiết lập ánh sáng nội thất ban đêm trong Vray Sketchup
09:32
  Thiết lập ánh sáng Spot light nội thất trong Vray Sketchup
10:01
  Tạo vật liệu 2 mặt và nguồn sáng trong Vray Sketchup
07:50
  Thiết lập xuất Render trong Vray Sketchup
10:09
Chương 06 – Xử lý hậu kỳ Photoshop
  Xử lý Photoshop ngoại thất ban ngày
08:41
  Giới thiệu Plugin Photoshop Color Efex
03:02

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN