BÀI HỌC
Chương 01 – Tổng quan về Revit Structure 2015
 • Hướng dẫn sử dụng bộ Revit Structure 2015    
  10:23
 • Ưu điểm của Revit Structure 2015    
  Học thử
  05:01
 • Hướng dẫn sử dụng Exchange apps    
  Học thử
  09:38
 • Giới thiệu thanh công cụ Revit Structure    
  12:59
 • Thiết kế với Revit Structure    
  Học thử
  14:33
 • Chương 02 – Thiết lập ban đầu
 • Tùy chỉnh trong Revit    
  07:57
 • Các phím tắt trong Revit Structure    
  04:42
 • Tạo và lưu dự án trong Revit    
  08:21
 • Tổng quan về Hiển thị trong Revit    
  07:11
 • Quản lý hiển thị trong Revit    
  15:34
 • Quản lý đơn vị và bắt điểm trong Revit    
  16:11
 • Thiết lập Template trong Revit    
  Học thử
  10:34
 • Chương 03 – Các lệnh cơ bản
 • Tìm hiểu công cụ hiệu chỉnh trong Revit    
  22:41
 • Tìm hiểu công cụ tạo lưới trục và cao độ trong Revit    
  13:54
 • Tìm hiểu công cụ tạo cột kết cấu trong Revit    
  18:29
 • Tìm hiểu công cụ tạo dầm trong Revit    
  17:58
 • Tìm hiểu công cụ tạo tường trong Revit    
  15:21
 • Tìm hiểu công cụ tạo hệ thống dầm trong Revit    
  11:44
 • Tìm hiểu công cụ tạo sàn trong Revit    
  15:52
 • Tìm hiểu công cụ tạo móng trong Revit    
  11:05
 • Chương 04 – Xây dựng mô hình kết cấu thép
 • Xây dựng mô hình trong Revit    
  11:52
 • Tạo liên kết cột với dầm trong Revit    
  12:09
 • Tạo liên kết dầm với dầm trong Revit    
  09:16
 • Extension tạo liên kết dầm với cột trong Revit    
  12:44
 • Extension tạo liên kết cột với móng trong Revit    
  12:29
 • Tạo xà gồ mái trong Revit    
  08:00
 • Tìm hiểu công cụ tạo hệ giằng trong Revit    
  07:07
 • Tìm hiểu cộng cụ tạo vì kèo trong Revit    
  14:40
 • Chương 05 – Thư viện kết cấu
 • Tạo thư viện móng đơn trong Revit    
  16:42
 • Tạo thư viện móng băng trong Revit    
  08:20
 • Tạo thư viện móng cọc trong Revit    
  15:36
 • Tạo thư viện cột kết cấu trong Revit    
  18:13
 • Tạo thư viện dầm trong Revit    
  10:49
 • Tạo thư viện móng băng bằng dầm trong Revit    
  16:52
 • Tạo thư viện vì kèo trong Revit    
  11:58
 • Chương 06 – Thư viện ký hiệu
 • Tạo ghi chú dầm trong Revit    
  11:29
 • Tạo ghi chú nét cắt trong Revit    
  12:57
 • Tạo thư viện vật liệu trong Revit    
  14:33
 • Tạo thư viện cốt thép trong Revit    
  06:40
 • Tạo thư viện hình dạng thép trong Revit    
  14:59
 • Tạo ghi chú thép tự động trong Revit    
  Học thử
  17:21
 • Tạo ghi chú thép tùy ý trong Revit    
  09:43
 • Tạo ký hiệu thép sàn tự động trong Revit    
  10:37
 • Tạo ký hiệu thép sàn thủ công trong Revit    
  08:17
 • Tạo ghi chú nhóm thép trong Revit    
  16:17
 • Chương 07 – Thủ thuật trong revit
 • Tổng quan về cầu thang trong Revit    
  07:59
 • Tạo cầu thang kết cấu trong Revit    
  10:40
 • Chuyển cầu thang kiến trúc thành cầu thang kết cấu trong Revit    
  13:34
 • Tạo bản thang trong kết cấu trong Revit    
  06:10
 • Tạo tường vây đất trong Revit    
  09:43
 • Tạo dầm cầu thang trong Revit    
  10:19
 • Chương 08 – Bố trí thép trong cấu kiện bê tông
 • Thiết lập lớp bê tông bảo vệ trong Revit    
  07:59
 • Bố trí thép trong cấu kiện dầm trong Revit    
  Học thử
  21:47
 • Bố trí thép trong cấu kiện cột và móng trong Revit    
  10:12
 • Bố trí thép trong cấu kiện sàn trong Revit    
  20:14
 • Bố trí cốt thép bằng các tấm đan trong Revit    
  09:15
 • Bố trí thép trong cấu kiện cầu thang trong Revit    
  11:37
 • Bố trí thép trong cấu kiện tường trong Revit    
  15:16
 • Bổ sung kiến thức cho Revit 2015 – Tập 1
 • Thủ thuật Vẽ móng băng trong Revit    
  05:48
 • Thủ thuật vẽ sàn âm trong Revit    
  04:35
 • Vẽ cốt đai xoắn đầu cọc trong Revit    
  18:35
 • Tạo family ghi độ dày sàn trong Revit    
  07:21
 • Tạo Family ghi chú độ dài bố trí thép sàn trong Revit    
  24:23
 • Phương pháp học revit hiệu quả trong Revit    
  11:03
 • Tag nhanh ký hiệu cột trong Revit    
  07:30
 • Vẽ cầu thang xoắn trong Revit    
  14:33
 • Bố trí thép trong cầu thang xoắn trong Revit    
  11:08
 • Giáo trình Revit Struture 2015    
 • Vẽ thép ở cột tròn và cột có tiết diện thay đổi trong Revit    
 • Chuyển mô hình Revit xuống phiên bản thấp hơn trong Revit    
 • Tạo lưới trục xiên trong Revit    
  04:55
 • Dùng Extension cho phiên bản 2017    
  04:01
 • Xem thêm ▼