BÀI HỌC
Giới thiệu giao diện và công cụ dựng hình trong Blender
  Giới thiệu về khái niệm 3D và phần mềm Blender
02:46
  Các thành phần trong giao diện của Blender
05:45
  Cách điều khiển camera trong không gian 3D của Blender
02:31
  Cách chọn, nhân bản hoặc xóa đối tượng 3D trong Blender
05:13
  Di chuyển, xoay và phóng to, thu nhỏ đối tượng 3D trong Blender
09:12
  Tạo khối cơ bản – Lệnh gộp và tách đối tượng 3D trong Blender
06:53
  Cách chia tách và gộp cửa sổ làm việc – Các chế độ hiển thị vật thể trong blender
09:38
  Ứng dụng của các lệnh di chuyển, xoay và phóng to, thu nhỏ trong dựng hình 3D của Blender
05:15
  Gợi ý bài tập thực hành- Dựng hình nhân vật người tuyết trong Blender
02:30
  Khái niệm Polygon – Thao tác với điểm, mặt và cạnh của Polygon trong Blender
09:03
  Chỉnh sửa điểm, mặt và cạnh của nhiều đối tượng – Chế độ nhìn và chọn xuyên thấu
04:28
  Khái niệm tâm của vật thể – Phân biệt tạo vật thể trong Object Mode và Edit Mode của Blender
06:53
  Lệnh xóa đối tượng trong Object Mode và xóa mặt, cạnh, điểm trong Edit Mode của Blender
03:11
  Các lệnh dựng hình của Polygon – Lệnh tùy chỉnh mặt và điểm trong Blender
10:40
  Các lệnh dựng hình của Polygon – Lệnh tùy chỉnh cạnh trong Blender
05:04
  Khái niệm ảnh tham chiếu – Cách đưa ảnh tham chiếu vào Blender
04:24
  Gợi ý bài tập thực hành- Dựng quân tốt trong bàn cờ vua
02:30
  Dựng mô hình ly thủy tinh theo hình tham chiếu trong Blender
12:57
  Tạo và tùy chỉnh chữ 3D trong Blender
07:03
Dựng hình cơ bản nhân vật Robot trong Blender
  Dựng robot theo hình tham chiếu – p1
13:47
  Dựng robot theo hình tham chiếu – p2
05:38
  Dựng robot theo hình tham chiếu – p3
07:17
  Dựng robot theo hình tham chiếu – p4
06:53
  Dựng robot theo hình tham chiếu – p5
04:57
  Dựng robot theo hình tham chiếu – p6
08:19
  Dựng robot theo hình tham chiếu – p7
07:18
  Dựng robot theo hình tham chiếu – p8
07:12
  Dựng robot theo hình tham chiếu – p9
04:32
  Dựng robot theo hình tham chiếu – p10
02:27
  Khái niệm về cách đi lưới khi dựng phần mặt cho nhân vật hoạt hình trong Blender
03:22
  Khái niệm UV – Các bước trải UV đối tượng 3D trong Blender
09:37
  Các bước UV mô hình chiếc rìu sắt trong Blender
09:10
  Các bước UV nhân vật hoạt hình
12:38
  Đưa màu sắc vào mô hình nhân vật đã UV trong Blender
04:58

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN