BÀI HỌC
  Làm quen với giao diện phần mềm After Effects
11:07
  SHAPE trong After Effects
04:06
  Phân biệt shape rectangle và shape pen tool trong After Effects
04:41
  Các thuộc tính của shape layer trong After Effects
07:50
  Shape layers trong After Effects
07:45
  Các thuộc tính của shape stroke line trong After Effects
04:05
  Shape chạy theo đường Mask trong After Effects
13:49
  Loading shape và text trong After Effects
13:19
  Trim multiple shapes trong After Effects
05:18
  Circle trim paths loading trong After Effects
10:58
  Cách vẽ biểu đồ trong After Effects
09:47
  Wiggle paths trong After Effects
11:14
  Vẽ graphics cỗ máy với After Effects
20:37
  Tạo số đếm tăng dần với After Effects
10:20
  Tạo Animation cho cỗ máy trong After Effects – phần 1
09:22
  Tạo Animation cho cỗ máy trong After Effects – phần 2
10:11
  Tạo Animation cho cỗ máy với After Effetcs -phần 3
09:30
  Tạo Animation Cho Cỗ Máy- Phần 4
09:48
  Tạo Animation Cho Cỗ Máy- Phần 5
11:04
  Vẽ nhà trong After Effects
10:11
  Tạo Animation Cho Dãy Nhà
05:07
  Vẽ đám mây bay trong After Effects
08:38
  Nhân bản animation đám mây trong After Effects
02:52
  Vẽ chùm pháo hoa nổ trong After Effects
10:08
  Vẽ chùm pháo hoa nổ trong After Effects ( Tiếp Theo )
11:01
  Nhân bản animation pháo Hoa trong After Effects
11:33
  Typography animation trong After Effects
11:07
  Hoàn thành project hoàn chỉnh
04:44

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN