Bài học [53 video]Bài học [53 video]


Danh sách bài học [53 video]Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu sơ lượt về Layout ở trong Autocad. Tìm hiểu cách hiển thị ở trong Autocad như thế nào, môi trường Model và môi trường Layout như thế nào, cách tạo view nhìn bên Layout ra làm sao…


Khóa học liên quan