Bài học
Bài học
Loading Lưu bài học

Bài học

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu sơ lượt về Layout ở trong Autocad. Tìm hiểu cách hiển thị ở trong Autocad như thế nào, môi trường Model và môi trường Layout như thế nào, cách tạo view nhìn bên Layout ra làm sao…


Câu hỏi, Bình luận

Tham gia khoá học để được bình luận và trao đổi với giảng viên

Tham gia khoá học để được bình luận và trao đổi với giảng viên