Bài học
Bài học
Loading Lưu bài học

Bài học

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách để tạo Block Dynamic trong Autocad, chúng ta sẽ thực hành tạo Block cho cửa đi, và xem công dụng của Block này như thế nào nhé.


Câu hỏi, Bình luận

Tham gia khoá học để được bình luận và trao đổi với giảng viên

Tham gia khoá học để được bình luận và trao đổi với giảng viên