Danh sách bài học [22 video]Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách để xuất một đoạn phim trong Lumion 3D như thế nào. Tùy chỉnh các chế độ xuất phim. Làm thế nào xuất ra đoạn phim có chất lượng tốt nhất.


Khóa học liên quan