Bài học [74 video]Bài học [74 video]


Danh sách bài học [74 video]Hãy hình dung “tiến trình khai triển bản vẽ bằng Revit tương tự như một tiến trình thi công xây dựng một dự án”. Tạo một Family tương tự như chế tạo các cấu kiện, thiết bị tại xưởng trước khi vận chuyển đến công trường. Mỗi một loại cấu kiện cần phải có các công cụ chuyên biệt để chế tạo gọi là Family template.


Khóa học liên quan