Thành thạo Sketchup là lợi thế rất lớn cho công việc Thiết kế và Xây dựng. Đây là một phần mềm dựng hình 3D phổ biến và mạnh mẽ trong ngành thiết kế Kiến Trúc và Xây Dựng