Revit là phần mềm được nghiên cứu và phát triển bởi hãng Autodesk, một phần mềm mạnh mẽ hỗ trợ cho các kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng … trong việc thiết kế và quản lý bản vẽ theo một phương pháp hiện đại.

32 Video │ Mới bắt đầu
23 Video │ Trung cấp
15 Video │ Trung cấp
34 Video │ Mới bắt đầu
32 Video │ Nâng cao
32 Video │ Trung cấp
60 Video │ Mới bắt đầu
74 Video │ Nâng cao
74 Video │ Mới bắt đầu