Autodesk Maya là một phần mềm ứng dụng, chuyên xây dựng các mô hình động, được mô phỏng trong không gian 3 chiều. Maya được dùng để xây dựng các nhân vật trong video games, phim hoạt hình, điện ảnh, …