Adobe After Effects CS6 là phần mềm đồ họa tổng hợp được phát triển bởi hãng Adobe Systems. Phần mềm này được ứng dụng nhiều trong đồ họa động và kỹ xảo chuyên nghiệp. Chức năng chính của After Effects là tạo ra được những chuyển động đồ họa ấn tượng, đẹp mắt.

41 Video │ Mới bắt đầu
33 Video │ Trung cấp
28 Video │ Mới bắt đầu
37 Video │ Mới bắt đầu