BÀI HỌC
Làm chủ PowerPoint
  Tìm hiểu giao diện PowerPoint
07:27
  Lựa chọn background theo ý muốn và chủ đề
09:02
Miễn phí
Tùy chỉnh giao diện PowerPoint
06:55
  Thiết lập bố cục layout
06:24
PowerPoint trình chiếu
  Các công cụ tương tác với text
04:47
Miễn phí
Các công cụ tương tác insert table
06:47
  Các công cụ tương tác biểu đồ
06:37
  Bộ công cụ SmartArt tool
05:25
  Quản lý dễ dàng các đối tượng trong PowerPoint
03:53
  Làm chủ bộ công cụ shape
05:00
  Bộ công cụ tạo chữ nghệ thuật
10:41
  Chỉnh sửa hình ảnh
06:57
Miễn phí
Chỉnh sửa âm thanh video
07:55
  Công dụng của text Hyperlink
03:38
  Công dụng của shape Hyperlink
04:03
  Hiệu ứng transitions
03:05
  Hiệu ứng animations
07:56
Miễn phí
Chọn mẫu animation và motion path
06:28
  Thao tác đơn giản hơn với view panel
03:23
  Chức năng trình chiếu slideshow
05:01
  Gõ văn bản trong outline view
05:46
  Recode slideshow
02:29
  Làm việc nhanh với slide master
09:05
  Thiết lập comments review
03:12
  Hướng dẫn export các định dạng file
05:08
  Xem trước trình chiếu
03:22
  Hướng dẫn print
03:08
Motion graphics - Video marketing
Miễn phí
Motion graphic slide 1
09:18
  Motion graphic slide 2
11:36
  Motion graphic slide 3
13:14
  Motion graphic slide 4
11:40
  Motion graphic slide 5
05:44
  Motion graphic slide 6
03:09
  Motion graphic slide 7
09:34

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN