BÀI HỌC
Giới thiệu tổng quan và các thiết lập ban đầu
 • Làm quen với giao diện và thiết lập ban đầu cho Presentation trong PowerPoint    
  09:12
 • Thêm, chèn, xóa Slide trong Presentation    
  03:59
 • Làm việc với các Slide trong Presentation
 • Làm việc với Text trong Slide của PowerPoint    
  09:47
 • Thực hành định dạng text trong PowerPoint    
  07:34
 • Làm việc với Symbol và Công thức Toán học trong PowerPoint    
  09:25
 • Chèn và điều chỉnh kích thước, vị trí ảnh trong Slide với PowerPoint    
  06:14
 • Cắt, chỉnh sửa, định dạng và tạo hiệu ứng ảnh trong Slide với Powerpoint    
  09:33
 • Chèn, cắt và thiết lập âm thanh trong Slide với PowerPoint    
  08:46
 • Chèn, cắt, thiết lập kích thước, chế độ chạy video trong Slide với PowerPoint    
  Học thử
  07:08
 • Định dạng, thiết lập hiệu ứng cho video trong Slide với PowerPoint    
  06:51
 • Chèn và định dạng bảng trong Slide với Powerpoint    
  09:18
 • Chèn và định dạng biểu đồ trong Slide với PowerPoint    
  09:00
 • Chèn và định dạng SmartArt trong Slide với PowerPoint    
  08:03
 • Kỹ thuật vẽ hình cơ bản với Shapes trong PowerPoint    
  09:36
 • Kỹ thuật tô màu trong Shapes với Powerpoint    
  09:51
 • Thực hành tô màu Gradient với Shapes trong PowerPoint    
  08:19
 • Kỹ thuật vẽ hình bằng Edit Point với Shapes trong PowerPoint    
  07:43
 • Kỹ thuật sử dụng công cụ Merge Shapes trong PowerPoint    
  04:48
 • Thực hành sử dụng công cụ Merge Shapes trong PowerPoint    
  05:47
 • Kỹ thuật vẽ hình 3D với công cụ Shape trong PowerPoint    
  Học thử
  06:48
 • Kỹ thuật sử dụng lớp trong suốt Transparency trong PowerPoint    
  06:49
 • Làm việc với Slide Master trong PowerPoint    
  09:04
 • Thực hành thiết kế layout với Slide Master trong PowerPoint    
  09:29
 • Chèn thời gian và chèn số trang vào Slide trong PowerPoint    
  03:43
 • Thiết lập hiệu ứng trong Presentation
 • Thiết lập hiệu ứng chuyển Slide trong PowerPoind    
  06:54
 • Thiết lập hiệu ứng cho các đối tượng trong Slide với PowerPoint    
  08:34
 • Thực hành thiết lập hiệu ứng cho các đối tượng trong PowerPoint    
  04:29
 • Thực hành thiết lập hiệu ứng cho các đối tượng trong PowerPoint- phần 2    
  Học thử
  07:39
 • Thực hành thiết lập hiệu ứng cho các đối tượng trong PowerPoint- phần 3    
  08:24
 • Thực hành thiết lập hiệu ứng cho các đối tượng trong PowerPoint- phần 4    
  10:26
 • Thực hành thiết lập hiệu ứng cho các đối tượng trong PowerPoint- phần 5    
  05:51
 • Convert Presentation sang videos trong PowerPoint    
  05:06
 • Thiết lập hiệu ứng trên nền video trong Powerpoint    
  08:47
 • Thiết lập hiệu ứng đưa video vào Text trong PowerPoint    
  09:32
 • Thiết lập hiệu ứng lồng ảnh vào Shape trong PowerPoint    
  10:34
 • Làm việc với liên kết ( Hyperlink )
 • Thiết lập 4 loại liên kết trong Presentation Của PowerPoint    
  06:06
 • Thiết lập liên kết trigger trong nội bộ Slide của PowerPoint    
  06:32
 • Thực hành sử dụng liên kết và hiệu ứng đối tượng trong PowerPoint    
  05:06
 • Thực hành sử dụng liên kết và hiệu ứng đối tượng Trong PowerPoint – phần 2    
  Học thử
  09:06
 • Thực hành sử dụng liên kết và hiệu ứng đối tượng trong PowerPoint – phần 3    
  05:34
 • Kỹ thuật thiết kế trình chiếu
 • Kỹ thuật sử dụng OutLine View trong PowerPoint    
  03:42
 • Kỹ thuật sử dụng Note và trình chiếu trong PowerPoint    
  09:00
 • Xem thêm ▼

  ĐÁNH GIÁ KHÓA HỌC
  Đánh giá của bạn
  1
  2
  3
  4
  5
  Gửi
       
  Hủy

  Viết bài đánh giá

  Xếp hạng trung bình:  
   (0 đánh giá)
  KHÓA HỌC KHÁC