BÀI HỌC
  Tạo file mới và xuất file trong Illustrator CC 2018
15:16
  Các đối tượng cơ bản trong thiết kế trong Illustrator
11:23
  Tính năng mới Properties trong Illustrator CC 2018
13:26
  Cài đặt giao diện làm việc trong Illustrator
06:20
  Sử dụng thanh Menu trong Illustrator
10:02
  Menu Select trong Illustrator
07:59
  Menu View trong Illustrator
12:27
  Menu Window trong Illustrator
08:21
  Layer trong Illustrator
07:17
Miễn phí
Tạo phím tắt làm việc với Illustrator
08:23
  Công cụ canh lề Align trong illustrator
07:25
  Lệnh Pathfinder và những tính năng của Pathfinder trong illustrator
10:24
  Shape Mode trong Pathfinder trong illustrator
08:39
  Thao tác với Pathfinder trong illustrator
06:56
  Thiết kế Logo cơ bản với Pathfinder trong illustrator
09:37
  Công cụ Pentool trong illustrator
09:08
  Công cụ Pentool (phần 2) trong illustrator
07:40
  Sử dụng tính năng Recoloring Artwork trong illustrator
08:08
  Công cụ Envelope Distort trong illustrator
07:08
Miễn phí
Ứng dụng của Envelope Distort trong illustrator
16:56
  Các công cụ thường sử dụng khác trong illustrator
09:50
  Sử dụng Transfom, Scale, Shear, Rotate, Reflect trong illustrator
11:51
  Vẽ biểu đồ với lệnh Graph trong illustrator
23:24
  Công cụ Shape Builder trong illustrator
06:26
  Công cụ Shaper Tool trong illustrator
08:37
  Distort and Transform trong illustrator
15:22
  Tô màu chuyển sắc Gradient Linear trong illustrator
06:34
  Ứng dụng của Gradient Linear trong illustrator
05:36
  Công cụ tô màu chuyển sắc Gradient Radial trong illustrator
06:01
Miễn phí
Quản lý đường viền với Stroke trong illustrator
09:21
  Làm việc với Text trong illustrator
09:01
  Tạo hiệu ứng Dropcap trong illustrator
09:36
  Canh lề văn bản Paragraph trong illustrator
08:27
  Đặt Tab cho văn bản trong illustrator
11:52
  Tạo bảng Table trong illustrator
10:18
  Tô màu lưới với Mesh trong illustrator
15:05
  Biến hình ảnh thành Vector với lệnh Image Trace trong illustrator
15:00
  Opacity và Mask trong Illustrator trong illustrator
07:42
  Clipping Mask để xén đối tượng trong illustrator
08:16
Miễn phí
Phối cảnh 3D với Perspective trong illustrator
14:04
  Perspective nâng cao trong illustrator
12:37
  Công cụ Brush và lợi ích của nó trong illustrator
09:36
  Ứng dụng của Brush trong thiết kế trong illustrator
09:54
  Lệnh Blend trong Illustrator
07:05
  Blend nâng cao trong illustrator
11:57
  Ứng dụng các lệnh trong thiết kế trong illustrator
11:00
  Tạo và chạy Action trong Illustrator
09:04
  Sử dụng Script trong Illustrator
10:17
  Tô màu hiệu quả với bảng màu Swatches trong illustrator
13:09
Miễn phí
Quản lí hiệu ứng với Effect & Appearance trong illustrator
11:14
  Thiết kế Logo (phần 1) trong illustrator
14:30
  Thiết kế Logo (phần 2) trong illustrator
11:55
  Thiết kế Card Visit mặt trước trong illustrator
27:36
  Thiết kế Card Visit mặt sau trong illustrator
11:43
  Thiết kế Name Carrd trong illustrator
16:14
  Thiết kế tờ rơi 3 mặt – Phân chia khổ giấy trong illustrator
11:50
  Thiết kế tờ rơi 3 mặt – Tạo Background trong illustrator
09:37
  Thiết kế tờ rơi 3 mặt – Trang trí tờ rơi trong illustrator
13:23
  Thiết kế tờ rơi 3 mặt – Hoàn thiện thiết kế tờ rơi trong illustrator
09:34
Miễn phí
Thiết kế Logo với Script trong illustrator
14:02

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN