BÀI HỌC
Chương 01 – Tổng quan Tekla
 •   Giới thiệu nội dung khóa học Tekla
  04:30
 • Miễn phí
  Ưu điểm của Tekla Structures
  08:50
 •   Tạo tài khoản Education
  08:39
 •   Ẩn địa chỉ IP
  04:33
 • Miễn phí
  Thiết kế với Tekla
  10:13
 •   Giới thiệu sử dụng chức năng giúp đỡ trong Tekla
  14:47
 •   Hướng dẫn sử Extensions của Tekla
  13:11
 • Chương 02 – Làm quen với Tekla
 •   Tạo và lưu dự án trong Tekla
  23:28
 •   Giới thiệu thanh công cụ trong Tekla
  15:49
 • Miễn phí
  Thiếp lập phím tắt phím tắt trong Tekla
  11;28
 • Miễn phí
  Quản lý hiển thị trong Tekla
  32:22
 • Miễn phí
  Thủ thuật chọn đối tượng trong Tekla
  17:41
 •   Thủ thuật lọc đối tượng trong Tekla
  12:45
 •   Phương pháp truy bắt điểm trong Tekla
  11:31
 •   Các đường tham chiếu trong Tekla
  10:55
 • Chương 03 – Dựng hình trong Tekla
 •   Lưới trục trong Tekla
  15:17
 •   Móng đơn trong Tekla
  10:54
 •   Cột bê tông trong Tekla
  11;14
 •   Dựng tấm trong Tekla
  11:45
 •   Các cấu kiện bê tông trong Tekla
  18:49
 •   Cột thép trong Tekla
  15:33
 •   Dầm có tiết diện thay đổi trong Tekla
  13:47
 •   Mặt phẳng làm việc trong Tekla
  15:24
 •   Giằng mái trong Tekla
  11:45
 •   Xà gồ vách trong Tekla
  14:37
 •   Giằng ty trong Tekla
  15:48
 •   Tạo Mái trong Tekla
  28:48
 • Chương 04 – Liên kết tự động Tekla
 •   Giới thiệu công cụ liên kết trong Tekla
  16:44
 •   Liên kết chân cột (1042) trong Tekla
  16:30
 •   Liên kết cột và xà gồ vách (8) trong Tekla
  12:14
 •   Liên kết giằng tường (169, 189, 51) trong Tekla
  19:28
 •   Liên kết số 51, 1 trong Tekla
  20:26
 •   Liên kết dầm cột 144 29 102 71 trong Tekla
  14:30
 •   liên kết cột 68 1064 trong Tekla
  06:23
 •   Tự động tạo liên kết trong Tekla
  19:20
 • Chương 05 – Liên kết tùy ý
 •   Các lệnh cơ bản trong Tekla
  17:33
 •   Liên kết thủ công dầm cột trong Tekla
  19:14
 •   Tìm hiểu về bulong trong Tekla
  10:45
 •   Tìm hiểu về đường hàn trong Tekla
  05:38
 •   Sử dụng liên kết có sẵn trong Tekla
  06:46
 •   Biến liên kết thủ công thành liên kết tự động trong Tekla
  15:14
 • Chương 06 – Hỗ trợ và bổ sung
 •   Các bài tập mẫu trong Tekla
 •   Tài liệu học tập trong Tekla
 •   Liên kết Tekla và Revit
  11:42
 •   Tổng hợp các Extension cho Tekla Structures

 • THÔNG TIN GIẢNG VIÊN