BÀI HỌC
Chương 01 – Tổng quan Tekla
  Giới thiệu nội dung khóa học Tekla
04:30
Miễn phí
Ưu điểm của Tekla Structures
08:50
  Tạo tài khoản Education
08:39
  Ẩn địa chỉ IP
04:33
Miễn phí
Thiết kế với Tekla
10:13
  Giới thiệu sử dụng chức năng giúp đỡ trong Tekla
14:47
  Hướng dẫn sử Extensions của Tekla
13:11
Chương 02 – Làm quen với Tekla
  Tạo và lưu dự án trong Tekla
23:28
  Giới thiệu thanh công cụ trong Tekla
15:49
Miễn phí
Thiếp lập phím tắt phím tắt trong Tekla
11;28
Miễn phí
Quản lý hiển thị trong Tekla
32:22
Miễn phí
Thủ thuật chọn đối tượng trong Tekla
17:41
  Thủ thuật lọc đối tượng trong Tekla
12:45
  Phương pháp truy bắt điểm trong Tekla
11:31
  Các đường tham chiếu trong Tekla
10:55
Chương 03 – Dựng hình trong Tekla
  Lưới trục trong Tekla
15:17
  Móng đơn trong Tekla
10:54
  Cột bê tông trong Tekla
11;14
  Dựng tấm trong Tekla
11:45
  Các cấu kiện bê tông trong Tekla
18:49
  Cột thép trong Tekla
15:33
  Dầm có tiết diện thay đổi trong Tekla
13:47
  Mặt phẳng làm việc trong Tekla
15:24
  Giằng mái trong Tekla
11:45
  Xà gồ vách trong Tekla
14:37
  Giằng ty trong Tekla
15:48
  Tạo Mái trong Tekla
28:48
Chương 04 – Liên kết tự động Tekla
  Giới thiệu công cụ liên kết trong Tekla
16:44
  Liên kết chân cột (1042) trong Tekla
16:30
  Liên kết cột và xà gồ vách (8) trong Tekla
12:14
  Liên kết giằng tường (169, 189, 51) trong Tekla
19:28
  Liên kết số 51, 1 trong Tekla
20:26
  Liên kết dầm cột 144 29 102 71 trong Tekla
14:30
  liên kết cột 68 1064 trong Tekla
06:23
  Tự động tạo liên kết trong Tekla
19:20
Chương 05 – Liên kết tùy ý
  Các lệnh cơ bản trong Tekla
17:33
  Liên kết thủ công dầm cột trong Tekla
19:14
  Tìm hiểu về bulong trong Tekla
10:45
  Tìm hiểu về đường hàn trong Tekla
05:38
  Sử dụng liên kết có sẵn trong Tekla
06:46
  Biến liên kết thủ công thành liên kết tự động trong Tekla
15:14
Chương 06 – Hỗ trợ và bổ sung
  Các bài tập mẫu trong Tekla   Tài liệu học tập trong Tekla   Liên kết Tekla và Revit
11:42
  Tổng hợp các Extension cho Tekla Structures

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN