BÀI HỌC
  Tổng quan về Kỷ Thuật View trong Revit Structure
18:02
Miễn phí
Liên kết Autocad với Revit BIM CENTER
15:50
  Xây dựng mô hình dầm và cột BIM CENTER
33:03
  Xây dựng mô hình sàn và vách BIM CENTER
16:58
Miễn phí
Xây dựng mô hình đài móng BIM CENTER
14:49
Miễn phí
Xây dựng mô hình đài móng lõi thang BIM CENTER
22:23
Miễn phí
Xây dựng mô hình cầu thang BIM CENTER trong Revit
12:06
  Tổng quan triển khai mặt bằng trong Revit Structure
08:40
  Tổng quan triển khai thép dầm trong Revit Structure
34:59
  Tổng quan triển khai thép cột trong Revit Structure
19:43
  Tổng quan triển khai thép sàn trong Revit Structure
39:22
  Triển khai thép vách trong Revit Structure
17:13
  Triển khai thép đài móng trong Revit Structure
39:14
  Triển khai thép đài móng lõi thang trong Revit Structure
22:09
  Tổng quan triển khai thép cầu thang trong Revit Structure
23:44
  Mô hình hồ nước mái trong Revit Structure
14:47
  Ứng dụng Extension , quản lý màu thép , tổng quan mô hình phân tích hồ nước
21:07
  In ấn và xuất bản vẽ trong Revit Structure
04:57
  Tổng quan về bảng thống kê ( bê tông , thép , coffa ) trong Revit Structure
15:46
Kỹ thuật và tổ chức thi công
Miễn phí
Tổ chức phương pháp thi công đổ bê tông
17:14
  Lập khối lượng thi công
24:49
  Tính coffa cột
15:42
  Tính coffa vách
09:04
  Tính toán coffa dầm
18:49
  Tính coffa sàn
18:04
  Tính coffa cầu thang
10:37
  Thiết kế Tổng mặt bằng Thi Công
29:36

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN