BÀI HỌC
Chương 09 – Tìm hiểu công cụ Extension
 •   Tự động bố trí thép cột và dầm trong Revit
  22:24
 •   Tự động bố trí thép móng trong Revit
  20:26
 •   Tự động bố trí thép sàn trong Revit
  09:34
 •   Tự động bố trí thép tường, gờ trong Revit
  20:33
 •   Quản lý bố trí thép tự động trong Revit
  08:34
 •   Tìm hiểu thư viện tiêu chuẩn trong Revit
  05:21
 •   Tìm hiểu công cụ đánh số cấu kiện tự động trong Revit
  07:17
 •   Tìm hiểu công cụ chuyển view thành file Autocad trong Revit
  03:20
 •   Tìm hiểu công cụ Nhập text vào Revit
  05:51
 • Chương 10 – Các công cụ phân tích kết cấu
 •   Thiết lập hiển thị trong phân tích kết cấu trong Revit
  09:20
 •   Thiết lập tải trọng và tổ hợp tải trọng trong Revit
  11:56
 •   Kiểm tra phân tích kết cấu trong Revit
  17:04
 •   Gối đỡ trong Revit
  06:49
 •   Chất tải trong Revit
  15:47
 •   Extension Analysis: Phân tích tải trọng cho toàn bộ khung trong Revit
  09:44
 •   Extension Analysis: Phân tích tải trọng cho dầm và khung trong Revit
  11:58
 •   Extension Analysis: Phân tích tải trọng cho sàn trong Revit
  07:49
 •   Extention Analysis: Phân tích tải trọng cho vì kèo trong Revit
  06:00
 •   Extention Analysis: Phân tích kết cấu cho Mass trong Revit
  14:35
 • Chương 11 – Giới thiệu Tools hỗ trợ Revit Structure
 •   Xây dựng nhanh lưới trục trong Revit
  06:44
 •   Tìm hiểu công cụ so sánh file trong Revit
  05:48
 •   Xây dựng nhanh khung nhà kết cấu thép trong Revit
  11:23
 •   Thiết kế hỗn hợp trong Revit
  13:46
 •   Thiết kế khối Mass trong Revit
  13:18
 •   Tạo mô hình kết cấu từ Execl
  12:34
 •   Thiết kế nhà gỗ trong Revit
  19:30
 • Chương 12 – Triển khai chi tiết
 •   Triển khai chi tiết cho mặt bằng trong Revit
  16:28
 •   Triển khai chi tiết cho mặt bằng móng trong Revit
  16:28
 •   Triển khai chi tiết cho 3D móng trong Revit
  11:58
 •   Triển khai chi tiết cho dầm trong Revit
  23:09
 •   Triển khai chi tiết cho mặt cắt dầm trong Revit
  07:43
 •   Triển khai chi tiết cho 3D dầm trong Revit
  16:38
 •   Triển khai chi tiết cho sàn trong Revit
  17:49
 •   Triển khai chi tiết cho cầu thang trong Revit
  19:30
 •   Triển khai chi tiết khi vẽ thép bằng Extension trong Revit
  14:54
 • Chương 13 – Thống kê
 •   Tổng quan về thống kê trong Revit
  07:28
 •   Thống kê cột và dầm trong Revit
  17:36
 •   Thống kê sàn và móng trong Revit
  11:00
 •   Quản lý về đánh số thép trong Revit
  18:19
 •   Thống kê thép trong Revit
  18:06
 •   Thống kê hình dạng thép trong Revit
  19:47
 •   Xuất bảng thống kê sang Execl trong Revit
  14:21
 •   Liên kết Execl vào Revit
  15:32
 •   Thiết lập Keynote để ghi chú trong Revit
  17:34
 •   Tính khối lượng ván khuôn trong Revit
  13:48
 •   Ứng dụng Keynote lập dự toán trong Revit
  10:42
 • Chương 14 – Bản vẽ
 •   Tổng quan và thiết lập bản vẽ trong Revit
  21:15
 •   Hiệu chỉnh bản vẽ trong Revit
  20:32
 •   Ghi chú trong bản vẽ trong Revit
  04:41
 •   Quản lý bản vẽ trong Revit
  10:07
 •   Đánh dấu sửa đổi bản vẽ trong Revit
  11:26
 •   Chuyển bản vẽ thành file ảnh và PDF trong Revit
  09:29
 •   Chuyển File qua AutoCad trong Revit
  13:00
 •   In ấn trong Revit
  12:35
 • Chương 15 – Liên kết các phần mềm khác
 •   Liên kết với AutoCad trong Revit
  17:38
 •   Liên kết Revit Structure với Revit Architecture
  26:48
 •   Thiết lập làm việc nhóm trong Revit
  11:43
 •   Thực hành làm việc nhóm trong Revit
  12:37
 •   Triển khai chi tiết vẽ cốt thép bằng ASD Reinforcement
  16:28
 •   Triển khai chi tiết liên kết thép bằng ASD Steel
  07:38
 •   Liên kết Revit Structure với Tekla Structures
  11:42
 •   Liên kết Revit Strucutre với Etabs
  19:47
 •   Liên kết Revit Strucutre với Robot Structural
  32:58
 •   Liên kết Revit Strucutre với Navisworks
  06:19
 • Chương 16 – Revit 2016
 •   Giới thiệu tính năng mới của Revit 2016
  10:37
 •   Các điểm mới chung Revit 2016
  11:46
 •   Các điểm mới của Revit Architecture 2016
  07:08
 •   Các điểm mới của Revit MEP 2016
  07:05
 •   Các điểm mới của Revit Structure 2016
  21:36
 • Bổ sung kiến thức cho Revit 2015 – Tập 2
 •   Triển khai chi tiết cho thép sàn trong Revit
  42:21
 •   Đồng bộ mặt cắt trong Revit
  07:17
 •   Hiệu chỉnh nét in cho thép Ø6 và Ø8 trong Revit
  05:31
 •   Kỹ thuật kẽ bảng trong Revit
  08:19
 •   Thống kê đoạn nối thép trong Revit
  19:31
 •   Giới thiệu Tools Half life to Revit
  08:17
 •   Hướng dẫn sử dụng công cụ BIM 360
  22:13
 •   Tương tác giữa thực tại và ảo trong Revit
  09:25
 •   Khắc phục lỗi in Tiếng Việt khi xuất sang PDF trong Revit
  03:14
 •   Khắc phục lỗi không thấy đối tượng trong Revit
  05:58
 •   Bài tập mẫu trong Revit
 •   Thống kê có hình dạng thép trong Revit
  03:03
 •   Lọc view trong Revit
  08:11

 • THÔNG TIN GIẢNG VIÊN