BÀI HỌC
Chương 09 – Tìm hiểu công cụ Extension
  Tự động bố trí thép cột và dầm trong Revit
22:24
  Tự động bố trí thép móng trong Revit
20:26
  Tự động bố trí thép sàn trong Revit
09:34
  Tự động bố trí thép tường, gờ trong Revit
20:33
  Quản lý bố trí thép tự động trong Revit
08:34
  Tìm hiểu thư viện tiêu chuẩn trong Revit
05:21
  Tìm hiểu công cụ đánh số cấu kiện tự động trong Revit
07:17
  Tìm hiểu công cụ chuyển view thành file Autocad trong Revit
03:20
  Tìm hiểu công cụ Nhập text vào Revit
05:51
Chương 10 – Các công cụ phân tích kết cấu
  Thiết lập hiển thị trong phân tích kết cấu trong Revit
09:20
  Thiết lập tải trọng và tổ hợp tải trọng trong Revit
11:56
  Kiểm tra phân tích kết cấu trong Revit
17:04
  Gối đỡ trong Revit
06:49
  Chất tải trong Revit
15:47
  Extension Analysis: Phân tích tải trọng cho toàn bộ khung trong Revit
09:44
  Extension Analysis: Phân tích tải trọng cho dầm và khung trong Revit
11:58
  Extension Analysis: Phân tích tải trọng cho sàn trong Revit
07:49
  Extention Analysis: Phân tích tải trọng cho vì kèo trong Revit
06:00
  Extention Analysis: Phân tích kết cấu cho Mass trong Revit
14:35
Chương 11 – Giới thiệu Tools hỗ trợ Revit Structure
  Xây dựng nhanh lưới trục trong Revit
06:44
  Tìm hiểu công cụ so sánh file trong Revit
05:48
  Xây dựng nhanh khung nhà kết cấu thép trong Revit
11:23
  Thiết kế hỗn hợp trong Revit
13:46
  Thiết kế khối Mass trong Revit
13:18
  Tạo mô hình kết cấu từ Execl
12:34
  Thiết kế nhà gỗ trong Revit
19:30
Chương 12 – Triển khai chi tiết
  Triển khai chi tiết cho mặt bằng trong Revit
16:28
  Triển khai chi tiết cho mặt bằng móng trong Revit
16:28
  Triển khai chi tiết cho 3D móng trong Revit
11:58
  Triển khai chi tiết cho dầm trong Revit
23:09
  Triển khai chi tiết cho mặt cắt dầm trong Revit
07:43
  Triển khai chi tiết cho 3D dầm trong Revit
16:38
  Triển khai chi tiết cho sàn trong Revit
17:49
  Triển khai chi tiết cho cầu thang trong Revit
19:30
  Triển khai chi tiết khi vẽ thép bằng Extension trong Revit
14:54
Chương 13 – Thống kê
  Tổng quan về thống kê trong Revit
07:28
  Thống kê cột và dầm trong Revit
17:36
  Thống kê sàn và móng trong Revit
11:00
  Quản lý về đánh số thép trong Revit
18:19
  Thống kê thép trong Revit
18:06
  Thống kê hình dạng thép trong Revit
19:47
  Xuất bảng thống kê sang Execl trong Revit
14:21
  Liên kết Execl vào Revit
15:32
  Thiết lập Keynote để ghi chú trong Revit
17:34
  Tính khối lượng ván khuôn trong Revit
13:48
  Ứng dụng Keynote lập dự toán trong Revit
10:42
Chương 14 – Bản vẽ
  Tổng quan và thiết lập bản vẽ trong Revit
21:15
  Hiệu chỉnh bản vẽ trong Revit
20:32
  Ghi chú trong bản vẽ trong Revit
04:41
  Quản lý bản vẽ trong Revit
10:07
  Đánh dấu sửa đổi bản vẽ trong Revit
11:26
  Chuyển bản vẽ thành file ảnh và PDF trong Revit
09:29
  Chuyển File qua AutoCad trong Revit
13:00
  In ấn trong Revit
12:35
Chương 15 – Liên kết các phần mềm khác
  Liên kết với AutoCad trong Revit
17:38
  Liên kết Revit Structure với Revit Architecture
26:48
  Thiết lập làm việc nhóm trong Revit
11:43
  Thực hành làm việc nhóm trong Revit
12:37
  Triển khai chi tiết vẽ cốt thép bằng ASD Reinforcement
16:28
  Triển khai chi tiết liên kết thép bằng ASD Steel
07:38
  Liên kết Revit Structure với Tekla Structures
11:42
  Liên kết Revit Strucutre với Etabs
19:47
  Liên kết Revit Strucutre với Robot Structural
32:58
  Liên kết Revit Strucutre với Navisworks
06:19
Chương 16 – Revit 2016
  Giới thiệu tính năng mới của Revit 2016
10:37
  Các điểm mới chung Revit 2016
11:46
  Các điểm mới của Revit Architecture 2016
07:08
  Các điểm mới của Revit MEP 2016
07:05
  Các điểm mới của Revit Structure 2016
21:36
Bổ sung kiến thức cho Revit 2015 – Tập 2
  Triển khai chi tiết cho thép sàn trong Revit
42:21
  Đồng bộ mặt cắt trong Revit
07:17
  Hiệu chỉnh nét in cho thép Ø6 và Ø8 trong Revit
05:31
  Kỹ thuật kẽ bảng trong Revit
08:19
  Thống kê đoạn nối thép trong Revit
19:31
  Giới thiệu Tools Half life to Revit
08:17
  Hướng dẫn sử dụng công cụ BIM 360
22:13
  Tương tác giữa thực tại và ảo trong Revit
09:25
  Khắc phục lỗi in Tiếng Việt khi xuất sang PDF trong Revit
03:14
  Khắc phục lỗi không thấy đối tượng trong Revit
05:58
  Bài tập mẫu trong Revit
  Thống kê có hình dạng thép trong Revit
03:03
  Lọc view trong Revit
08:11

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN