BÀI HỌC
Chương 01 – Tổng quan về Revit Structure 2015
 •   Hướng dẫn sử dụng bộ Revit Structure 2015
  10:23
 • Miễn phí
  Ưu điểm của Revit Structure 2015
  05:01
 • Miễn phí
  Hướng dẫn sử dụng Exchange apps
  09:38
 •   Giới thiệu thanh công cụ Revit Structure
  12:59
 •   Thiết kế với Revit Structure
  14:33
 • Chương 02 – Thiết lập ban đầu
 •   Tùy chỉnh trong Revit
  07:57
 •   Các phím tắt trong Revit Structure
  04:42
 •   Tạo và lưu dự án trong Revit
  08:21
 •   Tổng quan về Hiển thị trong Revit
  07:11
 • Miễn phí
  Quản lý hiển thị trong Revit
  15:34
 • Miễn phí
  Quản lý đơn vị và bắt điểm trong Revit
  16:11
 •   Thiết lập Template trong Revit
  10:34
 • Chương 03 – Các lệnh cơ bản
 • Miễn phí
  Tìm hiểu công cụ hiệu chỉnh trong Revit
  22:41
 • Miễn phí
  Tìm hiểu công cụ tạo lưới trục và cao độ trong Revit
  13:54
 • Miễn phí
  Tìm hiểu công cụ tạo cột kết cấu trong Revit
  18:29
 • Miễn phí
  Tìm hiểu công cụ tạo dầm trong Revit
  17:58
 • Miễn phí
  Tìm hiểu công cụ tạo tường trong Revit
  15:21
 •   Tìm hiểu công cụ tạo hệ thống dầm trong Revit
  11:44
 •   Tìm hiểu công cụ tạo sàn trong Revit
  15:52
 •   Tìm hiểu công cụ tạo móng trong Revit
  11:05
 • Chương 04 – Xây dựng mô hình kết cấu thép
 •   Xây dựng mô hình trong Revit
  11:52
 •   Tạo liên kết cột với dầm trong Revit
  12:09
 •   Tạo liên kết dầm với dầm trong Revit
  09:16
 •   Extension tạo liên kết dầm với cột trong Revit
  12:44
 •   Extension tạo liên kết cột với móng trong Revit
  12:29
 •   Tạo xà gồ mái trong Revit
  08:00
 •   Tìm hiểu công cụ tạo hệ giằng trong Revit
  07:07
 •   Tìm hiểu cộng cụ tạo vì kèo trong Revit
  14:40
 • Chương 05 – Thư viện kết cấu
 •   Tạo thư viện móng đơn trong Revit
  16:42
 •   Tạo thư viện móng băng trong Revit
  08:20
 •   Tạo thư viện móng cọc trong Revit
  15:36
 •   Tạo thư viện cột kết cấu trong Revit
  18:13
 •   Tạo thư viện dầm trong Revit
  10:49
 •   Tạo thư viện móng băng bằng dầm trong Revit
  16:52
 •   Tạo thư viện vì kèo trong Revit
  11:58
 • Chương 06 – Thư viện ký hiệu
 •   Tạo ghi chú dầm trong Revit
  11:29
 •   Tạo ghi chú nét cắt trong Revit
  12:57
 •   Tạo thư viện vật liệu trong Revit
  14:33
 •   Tạo thư viện cốt thép trong Revit
  06:40
 •   Tạo thư viện hình dạng thép trong Revit
  14:59
 •   Tạo ghi chú thép tự động trong Revit
  17:21
 •   Tạo ghi chú thép tùy ý trong Revit
  09:43
 •   Tạo ký hiệu thép sàn tự động trong Revit
  10:37
 •   Tạo ký hiệu thép sàn thủ công trong Revit
  08:17
 •   Tạo ghi chú nhóm thép trong Revit
  16:17
 • Chương 07 – Thủ thuật trong revit
 •   Tổng quan về cầu thang trong Revit
  07:59
 •   Tạo cầu thang kết cấu trong Revit
  10:40
 •   Chuyển cầu thang kiến trúc thành cầu thang kết cấu trong Revit
  13:34
 •   Tạo bản thang trong kết cấu trong Revit
  06:10
 •   Tạo tường vây đất trong Revit
  09:43
 •   Tạo dầm cầu thang trong Revit
  10:19
 • Chương 08 – Bố trí thép trong cấu kiện bê tông
 •   Thiết lập lớp bê tông bảo vệ trong Revit
  07:59
 •   Bố trí thép trong cấu kiện dầm trong Revit
  21:47
 •   Bố trí thép trong cấu kiện cột và móng trong Revit
  10:12
 •   Bố trí thép trong cấu kiện sàn trong Revit
  20:14
 •   Bố trí cốt thép bằng các tấm đan trong Revit
  09:15
 •   Bố trí thép trong cấu kiện cầu thang trong Revit
  11:37
 •   Bố trí thép trong cấu kiện tường trong Revit
  15:16
 • Bổ sung kiến thức cho Revit 2015 – Tập 1
 •   Thủ thuật Vẽ móng băng trong Revit
  05:48
 •   Thủ thuật vẽ sàn âm trong Revit
  04:35
 •   Vẽ cốt đai xoắn đầu cọc trong Revit
  18:35
 •   Tạo family ghi độ dày sàn trong Revit
  07:21
 •   Tạo Family ghi chú độ dài bố trí thép sàn trong Revit
  24:23
 •   Phương pháp học revit hiệu quả trong Revit
  11:03
 •   Tag nhanh ký hiệu cột trong Revit
  07:30
 •   Vẽ cầu thang xoắn trong Revit
  14:33
 •   Bố trí thép trong cầu thang xoắn trong Revit
  11:08
 •   Giáo trình Revit Struture 2015
 •   Vẽ thép ở cột tròn và cột có tiết diện thay đổi trong Revit
 •   Chuyển mô hình Revit xuống phiên bản thấp hơn trong Revit
 •   Tạo lưới trục xiên trong Revit
  04:55
 •   Dùng Extension cho phiên bản 2017
  04:01

 • THÔNG TIN GIẢNG VIÊN