BÀI HỌC
 •   Giới thiệu chương trình Revit MEP 2017
  07:41
 •   Hướng dẫn cài đặt Revit MEP 2017
  07:12
 •   Giới thiệu thanh công cụ Revit 2017
  05:34
 •   Hướng dẫn sử dụng mục giúp đỡ
  06:42
 • Miễn phí
  Tùy chỉnh trong Revit
  18:38
 •   Quản lý hiển thị (quan trọng)
  16:26
 •   Tạo và lưu dự án trong Revit MEP
  08:57
 •   Link file kiến trúc vào dự án Revit MEP
  16:35
 • Hệ thống điện
 • Miễn phí
  Thiết lập ban đầu cho phần điện
  12:49
 • Miễn phí
  Đặt bóng đèn điện trong Revit MEP
  15:19
 • Miễn phí
  Tìm hiểu thuộc tính cơ bản của bóng đèn và thư viện
  15:03
 •   Tìm hiểu chuyên sâu về Family bóng đèn
  18:51
 •   Tìm hiểu ổ cắm điện trong Revit MEP
  11:28
 •   Tìm hiểu tủ điện trong Revit MEP
  06:30
 •   Hướng dẫn vẽ dây điện trong Revit MEP
  09:19
 •   Tìm hiểu về công tắc điện
  19:12
 •   Kết nối thiết bị điện vào hệ thống điện
  18:24
 •   Quản lý hệ thống điện trong Revit MEP
  09:14
 •   Các thiết bị điện khác trong Revit Mep
  21:45
 • Hệ thống nước
 •   Quản lý view trong Revit MEP
  11:45
 • Miễn phí
  Thiết lập hệ thống nước trong Revit MEP
  10:24
 • Miễn phí
  Thư viện thiết bị vệ sinh trong Revit Mep
  10:04
 •   Lắt đặt các thiết bị vệ sinh trong Revit Mep
  11:46
 •   Chuyển family kiến trúc thành family MEP
  14:48
 •   Tạo family hầm tự hoại trong Revit MEP
  23:38
 •   Đi ống tự động trong Revit MEP
  21:23
 •   Thiết lập phụ kiện đi ống
  12:47
 •   Đi ống thủ công hệ thống thoát nước bẩn
  34:38
 •   Đi ống thủ công hệ thống cấp nước lạnh
  38:43
 •   Đi ống thủ công hệ thống cấp nước nóng
  25:09
 •   Quản lý hệ thống nước trong Revit MEP
  11:00

 • THÔNG TIN GIẢNG VIÊN