BÀI HỌC
  Giới thiệu chương trình Revit MEP 2017
07:41
  Hướng dẫn cài đặt Revit MEP 2017
07:12
  Giới thiệu thanh công cụ Revit 2017
05:34
  Hướng dẫn sử dụng mục giúp đỡ
06:42
Miễn phí
Tùy chỉnh trong Revit
18:38
  Quản lý hiển thị (quan trọng)
16:26
  Tạo và lưu dự án trong Revit MEP
08:57
  Link file kiến trúc vào dự án Revit MEP
16:35
Hệ thống điện
Miễn phí
Thiết lập ban đầu cho phần điện
12:49
Miễn phí
Đặt bóng đèn điện trong Revit MEP
15:19
Miễn phí
Tìm hiểu thuộc tính cơ bản của bóng đèn và thư viện
15:03
  Tìm hiểu chuyên sâu về Family bóng đèn
18:51
  Tìm hiểu ổ cắm điện trong Revit MEP
11:28
  Tìm hiểu tủ điện trong Revit MEP
06:30
  Hướng dẫn vẽ dây điện trong Revit MEP
09:19
  Tìm hiểu về công tắc điện
19:12
  Kết nối thiết bị điện vào hệ thống điện
18:24
  Quản lý hệ thống điện trong Revit MEP
09:14
  Các thiết bị điện khác trong Revit Mep
21:45
Hệ thống nước
  Quản lý view trong Revit MEP
11:45
Miễn phí
Thiết lập hệ thống nước trong Revit MEP
10:24
Miễn phí
Thư viện thiết bị vệ sinh trong Revit Mep
10:04
  Lắt đặt các thiết bị vệ sinh trong Revit Mep
11:46
  Chuyển family kiến trúc thành family MEP
14:48
  Tạo family hầm tự hoại trong Revit MEP
23:38
  Đi ống tự động trong Revit MEP
21:23
  Thiết lập phụ kiện đi ống
12:47
  Đi ống thủ công hệ thống thoát nước bẩn
34:38
  Đi ống thủ công hệ thống cấp nước lạnh
38:43
  Đi ống thủ công hệ thống cấp nước nóng
25:09
  Quản lý hệ thống nước trong Revit MEP
11:00

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN