BÀI HỌC
Chương 01 – Giới thiệu
Miễn phí
Ưu điểm của Revit Architecture
04:52
  Sử dụng các file bài tập trong Revit
0:42
Chương 02 – Làm quen với revit Architecture 2013
  Sử dụng recent Files và thanh thực đơn trong Revit
04:25
  Sử dụng ribbon và truy nhập thanh công cụ Revit
05:57
  Tìm hiểu Ribbon Revit
03:30
  Sử dụng Project Browser và điều hướng Revit
09:39
  Sử dụng bảng Properties trong Revit
10:16
  Chọn đối tượng và chỉnh sửa cơ bản trong Revit
16:22
  Tìm hiểu bảng tùy chỉnh của Revit
11:05
Chương 03 – Bắt đầu một dự án
  Tạo một dự án mới trong Revit
04:49
Miễn phí
Tìm hiểu cách thiết lập dự án trong Revit
04:29
  Tìm hiểu sự quan trọng file Template trong Revit
07:27
  Cách mở và lưu dự án trong Revit
05:27
Miễn phí
Cách tạo cao độ trong Revit
07:50
Miễn phí
Cách tạo lưới trục trong Revit
11:01
  Làm việc với cột trong Revit
06:46
Chương 04 – Dựng hình cơ bản
  Cách dựng tường trong Revit
14:24
  Sử dụng bắt điểm trong Revit
08:25
  Tìm hiểu tính chất của tường và loại tường trong Revit
14:30
  Định vị của tường trong Revit
09:25
Miễn phí
Sử dụng công cụ chỉnh sửa trong Revit
12:11
Miễn phí
Làm việc với cửa đi và cửa sổ trong Revit
10:26
  Sử dụng tính năng ràng buộc trong Revit
06:41
  Thêm vật dụng vệ sinh và thành phần khác trong Revit
07:23
  Sử dụng thư viện Autodesk Seek trong Revit
06:17
Chương 05 – Imports file và tạo Groups
  Làm việc với file DWG trong Revit
09:33
  Imports chi tiết từ file DWG trong Revit
07:55
  Hiệu chỉnh Imports chi tiết từ file DWG trong Revit
05:29
  Tạo Groups trong Revit
11:26
  Tìm hiểu các định dạng file trong Revit
02:36
Chương 06 – Phát thảo các thành phần dựa trên mô hình
  Làm việc với sàn trong Revit
09:34
  Làm việc với mái bằng footprint trong Revit
13:17
  Làm việc với mái bằng extrusion trong Revit
06:00
  Làm việc với các mũi tên tạo dốc trong Revit
09:18
  Tạo lổ mái trong Revit
13:12
  Làm việc với thang trong Revit
14:32
  Làm việc với lan can trong Revit
07:01
  Làm việc với trần trong Revit
07:47
Chương 07 – Các loại tường phức hợp
  Tạo một loại tường tùy chỉnh cơ bản trong Revit
08:02
  Tìm hiểu loại tường xếp chồng trong Revit
11:12
  Sử dụng tường curtain walls trong Revit
10:38
  Tạo đố và panel cho curtain walls trong Revit
08:26
  Tạo chỉ tường trong Revit
10:09
Chương 08 – Hiệu chỉnh hiển thị
  Hiển thị theo kiểu đối tượng trong Revit
09:33
  Làm việc với visibility graphic overrides trong Revit
11:30
  Sử dụng Hide Isolate trong Revit
09:51
  Tìm hiểu view range trong Revit
13:04
  Sử dụng công cụ Linework trong Revit
05:19
  Trích chi tiết 3D trong Revit
04:29
Chương 09 – Làm việc với phòng
  Thêm phòng trong Revit
16:44
  Hiệu chỉnh số phòng trong Revit
07:31
  Tìm hiểu ranh giới của phòng trong Revit
10:11
Chương 10 – Bảng thống kê
  Tìm hiểu thẻ tags trong Revit
11:19
  Tạo bảng thống kê trong Revit
08:35
  Hiệu chỉnh bảng thống kê trong Revit
06:56
Chương 11 – Chú thích và chi tiết
  Tạo ghi chú văn bản trong Revit
09:10
  Ghi kích thước trong Revit
10:01
  Thêm kí hiệu trong Revit
05:31
  Tạo view chi tiết trong Revit
08:50
  Tạo một chi tiết trích dẫn trong Revit
06:47
  Sử dụng các thành phần chi tiết trong Revit
08:31
  Phủ và che đối tượng trong Revit
09:02
Chương 12 – Cơ bản về family
  Tìm hiểu family trong Revit
03:13
  Sử dụng reference planes và ràng buộc trong Revit
16:24
  Tạo khối đặc trong Revit
08:43
  Tạo khối rỗng trong Revit
07:25
  Hoàn thành một Family trong Revit
11:36
Chương 13 – Xuất hồ sơ bản vẽ
  Thêm tờ bản vẽ trong Revit
09:11
  Làm việc với tờ bản vẽ trong Revit
06:51
  Xuất bản vẽ sang file DWF trong Revit
06:26
  Xuất bản vẽ sang AutoCAD trong Revit
09:22
  Xuất bản vẽ sang file PDF trong Revit
06:17
Chương 14 – Bổ sung kiến thức Revit kiến trúc 2013
  Bài tập mẫu kết hợp Revit và Lumion
02:37
  Tổng hợp các dự án mẫu trong Revit

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN