BÀI HỌC
Miễn phí
Giới thiệu khóa học và hướng dẫn cài đặt Revit
04:24
Miễn phí
Giới thiệu giao diện Revit
10:38
Miễn phí
Thiết Kế nhà cơ bản – phần 1
13:02
Miễn phí
Thiết Kế nhà cơ bản – phần 2
21:28
Miễn phí
Hiệu chỉnh thanh công cụ và quản lí giao diện Revit
19:35
Miễn phí
Hiệu chỉnh thanh công cụ và quản lí giao diện Revit (tiếp theo)
24:59
  Tạo GIRD và hiệu chỉnh cao độ của công trình
14:10
  Tạo GIRD và hiệu chỉnh cao độ của công trình ( tiếp theo )
16:58
  Tạo tường công trình và hiệu chỉnh tường trong Revit
25:34
  Tạo tường kính, cửa sổ và cửa đi trong Revit
22:55
  Tạo tường kính, cửa sổ và cửa đi trong Revit ( tiếp theo )
21:17
  Chuyên đề tường – phần 1
15:54
  Chuyên đề tường – phần 2
19:11
  Chuyên đề tường – phần 3
25:52
  Thiết kế sàn và trần trong Revit
23:44
  Thiết kế sàn và trần trong Revit ( tiếp theo )
15:59
  Chuyên đề thuyết kế mái trong Revit ( phần 1 )
19:55
  Chuyên đề thuyết kế mái trong Revit ( phần 2 )
20:01
  Chuyên đề thuyết kế mái trong Revit ( phần 3 )
21:54
  Chuyên đề thiết kế cầu thang trong Revit ( phần 1 )
18:01
  Chuyên đề thiết kế cầu thang trong Revit ( phần 2 )
17:27
  Chuyên đề thiết kế cầu thang trong Revit ( phần 3 )
21:32
  Chuyên đề thiết kế cầu thang trong Revit ( phần 4 )
12:31
  Bố trí vật dụng nội thất trong Revit
21:38
  Hiệu chỉnh camera và mặt cắt phối cảnh trong Revit
15:05
  Ghi chú Phòng và thống kê diện tích trong Revit
18:03
  Ghi chú Phòng và thống kê diện tích trong Revit ( tiếp theo )
10:30
  Tạo địa hình và trồng cây trong Revit
25:28
  Kết cấu và khai triển bản vẽ trong Revit ( phần 1 )
21:23
  Kết cấu và khai triển bản vẽ trong Revit ( phần 2 )
24:38
  Kết cấu và khai triển bản vẽ trong Revit ( phần 3 )
25:02
  Hiệu chỉnh khung tên và xuất bản vẽ trong Revit
26:14

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN