BÀI HỌC
Chương 01 – Tạo Anotation Family
  Family Revit là gì
03:11
  Tạo Family mũi tên chỉ hướng Bắc trong Revit
07:46
  Tạo Family ký hiệu trục trong Revit
08:57
  Hiệu chỉnh ký hiệu cao độ trong Revit
09:08
  Hiệu chỉnh ký hiệu cửa trong Revit
06:14
  Hiệu chỉnh ký hiệu cao độ mặt bằng trong Revit
05:51
  Tạo ký hiệu Room tag trong Revit
05:01
  Tạo khung tên từ Autocad trong Revit
12:47
Chương 02 – Tạo Profile Family
  Tạo family profile chỉ tường trong Revit
10:21
  Tạo family profile chỉ âm trong Revit
07:26
  Phân biệt các family profile trong Revit
07:30
  Tạo biên dạng Mullion trong Revit
09:36
Chương 03 – Tạo Model Family
  Tìm hiểu mặt phẳng Reference Plane trong Revit
08:33
  Tìm hiểu công cụ Extrusion trong Revit
06:42
  Tìm hiểu công cụ Extrusion Revolve trong Revit
05:34
  Tìm hiểu công cụ Blend trong Revit
04:51
  Tìm hiểu công cụ Sweep trong Revit
04:27
  Tìm hiểu công cụ Sweept Blend trong Revit
04:49
  Tìm hiểu công cụ Void Form trong Revit
04:39
  Tìm hiểu công cụ Model In Place trong Revit
07:23
Chương 04 – Tạo Family cửa đi và gán tham số
  Tạo Family cửa đi trong Revit – Phần 1
07:31
  Tạo Family cửa đi trong Revit – Phần 2
04:55
  Tạo Family cửa đi trong Revit – Phần 3
07:52
  Tạo Family cửa đi trong Revit – Phần 4
10:03
  Tạo Family cửa đi 4 cánh trượt trong Revit – Phần 1
11:47
  Tạo Family cửa đi 4 cánh trượt trong Revit – Phần 2
09:27
Chương 05 – Tạo Family cửa sổ và tham số
  Tạo Family cửa sổ trong Revit – Phần 1
08:29
  Tạo Family cửa sổ trong Revit – Phần 2
10:08
  Tạo Family cửa sổ trong Revit – Phần 3
06:29
  Tạo cửa sổ góc trong Revit – Phần 1
09:30
  Tạo cửa sổ góc trong Revit – Phần 2
05:48
Chương 06 – Tạo Family vật dụng và gán tham số
  Tạo Family bàn phòng khách trong Revit – Phần 1
08:55
  Tạo Family bàn phòng khách trong Revit – Phần 2
08:23
  Tạo Family bàn phòng khách trong Revit – Phần 3
07:33
  Tạo Family ghế Sofa trong Revit – Phần 1
09:45
  Tạo Family ghế Sofa trong Revit – Phần 2
09:47
  Kết hợp bàn và ghế trong Revit
09:14
Chương 07 – Tạo Family cầu thang và lan can
  Tạo profile family lan can trong Revit
05:22
  Tạo Baluster lục bình trong Revit
12:32
  Tạo Profile mũi bậc trong Revit
11:16
  Tạo Railing panel trong Revit
10:51
Chương 08 – Tìm hiểu cơ bản Massing
  Massing trong Revit là gì?
04:26
  Sử dụng Solid Form-Void Form-Work plan trong Revit
08:17
  Công cụ Blend Mass trong Revit
06:16
  Thêm Profile và Edge trong Revit
06:11
Chương 09 – Cách tạo khối Massing thường dùng
  Tạo khối bằng Freeform Surface trong Revit
05:36
  Tạo khối bằng Revolve Mass trong Revit
05:01
  Tạo khối bằng Blend và Blend Weept trong Revit
04:42
  Tạo khối Cone – Dome – Sphere trong Revit
04:19
  Tạo khối bằng Loft trong Revit
05:34
  Hiệu chỉnh Profile – Dissovle trong Revit
05:49
Chương 10 – Tìm hiểu Curtain Panel Pattern
  Tìm hiểu Divide Surface và Panel Pattern Based trong Revit
06:41
  Tạo mẫu Pattern Based Checkerboard trong Revit
10:00
  Gán vật liệu cho Pattern Based trong Revit
12:19
  Gán thông số kích thước cho Pattern trong Revit
08:27
  Tạo dàn không gian mái vòm trong Revit
11:38
Chương 11 – Tìm hiểu Adaptive
  Tìm hiểu Adaptive trong Revit
10:27
  Sử dụng Adaptive trong Revit
08:55
  Adaptive theo dạng cong trong Revit
09:32
Chương 12 – Áp dụng Massing vào Project
  Tạo Massing In Place trong Revit – Phần 1
10:58
  Tạo Massing In Place trong Revit – Phần 2
10:23
  Concept công trình bằng massing trong Revit – Phần 1
11:51
  Concept công trình bằng massing trong Revit – Phần 2
06:09
  Concept công trình bằng massing trong Revit – Phần 3
05:06
Chương 13 – Áp dụng là Concept sân vận động
  Tạo Structure Panel trong Revit – Phần 1
06:42
  Tạo Structure Panel trong Revit – Phần 2
15:14
  Tạo Structure Panel trong Revit – Phần 3
11:31
  Tạo khối Free form trong Revit – Phần 1
08:51
  Tạo khối Free form trong Revit – Phần 2
12:55
  Tạo khối Free form trong Revit – Phần 3
08:03
  Tạo khối Free form trong Revit – Phần 4
11:07
Chương 14 – Render và Walkthrough
  Đặt camera trong Revit
08:19
  Walkthrough trong Revit
12:16
  Render trong Revit
13:12

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN