BÀI HỌC
  Tìm hiểu về giao diện ADOBE PREMIERE PRO CC 2017
10:10
  Các công cụ tinh chỉnh cơ bản trong Adobe Premiere Pro CC 2017
08:12
  Tìm hiểu cài đặt tổng quan Adobe Premiere Pro CC 2017
12:30
  Tìm hiểu phím tắt và hiệu ứng trong Adobe Premiere Pro CC 2017
04:11
  Tìm hiểu về PAL – NTSC – HDV trong Adobe Premiere Pro CC 2017
02:35
  Tìm hiểu về intro, cảnh chờ và chuyển cảnh trong Adobe Premiere Pro CC 2017
06:11
  Panel title trong Adobe Premiere Pro cc 2017
08:01
  Căn bố cục chuyển cảnh kịch bản trong Adobe Premiere Pro CC 2017
03:19
  Tìm hiểu ý nghĩa của timecode trong Adobe Premiere Pro CC 2017
04:53
  Tìm hiểu về Frame Hold Options trong Adobe Premiere Pro CC 2017
05:51
  Tìm hiểu hiệu ứng đối xứng phản chiếu trong Adobe Premiere Pro CC 2017
06:25
  Hướng dẫn cài đặt Boris FX trong Adobe Premiere Pro CC 2017
06:09
  Cách chỉnh màu phim đen trắng trong Adobe Premiere Pro CC 2017
06:22
  Hiệu ứng Fast Blur trong Adobe Premiere Pro CC 2017
03:09
  Cài đặt Plugin NewBlue FX trong Adobe Premiere Pro CC 2017
04:14
  Key phông xanh trong Adobe Premiere Pro CC 2017
08:35
  Xóa phông xanh với NewBlue FX trong Adobe Premiere Pro CC 2017
08:55
  Hiểu về Track Matte trong Adobe Premiere Pro CC 2017
07:43
  Cài đặt Magic Bullet Suite 13.0.5 trong Adobe Premiere Pro CC 2017
03:42
  Hướng dẫn chỉnh màu Auto trong Adobe Premiere Pro CC 2017
04:16
  Dynamic link với motion graphics giữa AE và PR – phần 1
10:15
  Dynamic link với motion graphics giữa AE và PR – phần 2
10:20
  Dynamic link với motion graphics giữa AE và PR – phần 3
09:07
  Thực hiện talkshow truyền hình với Adobe Premiere Pro CC 2017
15:10
  Cài bộ chỉnh màu Kino_LUT vào Adobe Premiere Pro CC 2017
02:38
  Chỉnh màu với Lumetri color trong Adobe Premiere Pro CC 2017
06:03
  Chỉnh màu với Curver và Fast color corrector
03:04
  Blend mode và Transitions trong Adobe Premiere Pro CC 2017
04:34
  Cài transitions preset KylerHolland trong Adobe Premiere Pro CC 2017
01:16
  Chuyển cảnh với KylerHolland trong Adobe Premiere Pro CC 2017
04:29
  Transitions với keyframe trong Adobe Premiere Pro CC 2017
05:57
  Làm video transition đặc biệt với Adobe Premiere Pro CC 2017
06:55
  Thêm hiệu ứng lạ mắt cho video trong Adobe Premiere Pro CC 2017
07:15
  Xuất phim đúng tiêu chuẩn trong Adobe Premiere Pro CC 2017
06:33

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN