BÀI HỌC
Giới thiệu tổng quan và các thiết lập ban đầu
  Làm quen với giao diện và thiết lập ban đầu cho Presentation trong PowerPoint
09:12
  Thêm, chèn, xóa Slide trong Presentation
03:59
Làm việc với các Slide trong Presentation
  Làm việc với Text trong Slide của PowerPoint
09:47
  Thực hành định dạng text trong PowerPoint
07:34
  Làm việc với Symbol và Công thức Toán học trong PowerPoint
09:25
  Chèn và điều chỉnh kích thước, vị trí ảnh trong Slide với PowerPoint
06:14
  Cắt, chỉnh sửa, định dạng và tạo hiệu ứng ảnh trong Slide với Powerpoint
09:33
  Chèn, cắt và thiết lập âm thanh trong Slide với PowerPoint
08:46
  Chèn, cắt, thiết lập kích thước, chế độ chạy video trong Slide với PowerPoint
07:08
  Định dạng, thiết lập hiệu ứng cho video trong Slide với PowerPoint
06:51
  Chèn và định dạng bảng trong Slide với Powerpoint
09:18
  Chèn và định dạng biểu đồ trong Slide với PowerPoint
09:00
  Chèn và định dạng SmartArt trong Slide với PowerPoint
08:03
  Kỹ thuật vẽ hình cơ bản với Shapes trong PowerPoint
09:36
  Kỹ thuật tô màu trong Shapes với Powerpoint
09:51
  Thực hành tô màu Gradient với Shapes trong PowerPoint
08:19
  Kỹ thuật vẽ hình bằng Edit Point với Shapes trong PowerPoint
07:43
  Kỹ thuật sử dụng công cụ Merge Shapes trong PowerPoint
04:48
  Thực hành sử dụng công cụ Merge Shapes trong PowerPoint
05:47
  Kỹ thuật vẽ hình 3D với công cụ Shape trong PowerPoint
06:48
  Kỹ thuật sử dụng lớp trong suốt Transparency trong PowerPoint
06:49
  Làm việc với Slide Master trong PowerPoint
09:04
  Thực hành thiết kế layout với Slide Master trong PowerPoint
09:29
  Chèn thời gian và chèn số trang vào Slide trong PowerPoint
03:43
Thiết lập hiệu ứng trong Presentation
  Thiết lập hiệu ứng chuyển Slide trong PowerPoind
06:54
  Thiết lập hiệu ứng cho các đối tượng trong Slide với PowerPoint
08:34
  Thực hành thiết lập hiệu ứng cho các đối tượng trong PowerPoint
04:29
  Thực hành thiết lập hiệu ứng cho các đối tượng trong PowerPoint- phần 2
07:39
  Thực hành thiết lập hiệu ứng cho các đối tượng trong PowerPoint- phần 3
08:24
  Thực hành thiết lập hiệu ứng cho các đối tượng trong PowerPoint- phần 4
10:26
  Thực hành thiết lập hiệu ứng cho các đối tượng trong PowerPoint- phần 5
05:51
  Convert Presentation sang videos trong PowerPoint
05:06
  Thiết lập hiệu ứng trên nền video trong Powerpoint
08:47
  Thiết lập hiệu ứng đưa video vào Text trong PowerPoint
09:32
  Thiết lập hiệu ứng lồng ảnh vào Shape trong PowerPoint
10:34
Làm việc với liên kết ( Hyperlink )
  Thiết lập 4 loại liên kết trong Presentation Của PowerPoint
06:06
  Thiết lập liên kết trigger trong nội bộ Slide của PowerPoint
06:32
  Thực hành sử dụng liên kết và hiệu ứng đối tượng trong PowerPoint
05:06
  Thực hành sử dụng liên kết và hiệu ứng đối tượng Trong PowerPoint – phần 2
09:06
  Thực hành sử dụng liên kết và hiệu ứng đối tượng trong PowerPoint – phần 3
05:34
Kỹ thuật thiết kế trình chiếu
  Kỹ thuật sử dụng OutLine View trong PowerPoint
03:42
  Kỹ thuật sử dụng Note và trình chiếu trong PowerPoint
09:00

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN