BÀI HỌC
Chương 01 – Xử lý Photoshop 2D cho kiến trúc
  Xuất ảnh từ Autocad sang Photoshop và tô màu tường
17:32
  Sử dụng Pattern tô nền cho mặt bằng trong Photoshop
12:55
Miễn phí
Tạo ánh sáng và bóng đổ cho mặt bằng trong Photoshop
16:47
Miễn phí
Đưa vật dụng vào trong mặt bằng trong Photoshop
20:08
  Tô màu cho mặt cắt kiến trúc trong Photoshop
08:12
  Ghép vật dụng vào trong mặt cắt trong Photoshop
14:45
  Tạo ánh sáng và bóng đổ cho mặt cắt trong Photoshop
19:33
Chương 02 – Xử lý Photoshop khung cảnh ngoại thất
  Xử lý khung cảnh ngoại thất ban ngày trong Photoshop
17:18
  Ghép người vào trong khung cảnh ngoại thất trong Photoshop
17:18
  Cài đặt và sử dụng Plugin Color Efex trong Photoshop
09:40
  Tạo khung cảnh ban ngày thành ban đêm trong Photoshop
13:20
Miễn phí
Tạo ánh sáng đèn cửa sổ trong Photoshop
08:09
  Sử dụng Brush tạo ánh sáng trong Photoshop
09:14
Chương 03 – Xử lý khung cảnh nội thất
Miễn phí
Ghép tranh vào tường nội thất trong Photoshop
11:48
  Tạo ánh sáng đèn Spotlight trong Photoshop
14:41
Miễn phí
Thay đổi màu sắc vật liệu trong Photoshop
11:02
  Thay đổi vật liệu đá sang gỗ trong Photoshop
16:18
  Ghép người và vật dụng vào khung cảnh nội thất trong Photoshop
16:24
Chương 04 – Tính năng 3D trong Photoshop
  Đưa mô hình 3D vào Photoshop
15:41
  Hiệu chỉnh vật liệu ánh sáng cho mô hình 3D trong Photoshop
11:27
  Render mô hình 3D và hiệu chỉnh trong Photoshop
10:57

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN