BÀI HỌC
Chương 01 – Bắt đầu với Vray cho Sketchup
 •   Cài đặt Vray Sketchup
  04:11
 •   Tổng quan Vray Sketchup
  05:09
 •   Tìm hiểu những công cụ Vray Sketchup
  06:33
 • Chương 02 -Render ngoại thất ban ngày
 • Miễn phí
  Thiết lập ánh sáng Vray sun trong Sketchup
  13:00
 •   Thiết lập ánh sáng sử dụng HDRI trong Vray Sketchup
  13:45
 •   Thiết lập ánh sáng sử dụng HDRI (Cập nhật Sketchup 2015)
  10:06
 •   Tìm hiểu Color maping và Abient Oclucion trong Vray Sketchup
  11:45
 •   Tạo vật liệu kính và hiệu chỉnh Gamma trong Vray Sketchup
  16:09
 • Miễn phí
  Tìm hiểu Proxy trong Vray Sketchup
  09:47
 • Miễn phí
  Import Proxy trong Vray Sketchup
  14:12
 •   Tìm hiểu thư viện cây và xe trong Vray Sketchup
  11:12
 • Miễn phí
  Tạo vật liệu nước và áp map tường trong Vray Sketchup
  19:02
 • Miễn phí
  Tạo vật liệu cỏ trong Vray Sketchup
  12:18
 • Chương 03 -Render ngoại thất ban đêm
 •   Thiết lập khung cảnh ban đêm trong Vray Sketchup
  05:07
 •   Thiết lập ánh sáng trong nhà trong Vray Sketchup
  11:33
 •   Tìm hiểu vật liệu phát sáng trong Vray Sketchup
  07:58
 •   Tìm hiểu ánh sáng IES light trong Vray Sketchup
  09:58
 •   Tìm hiểu ánh sáng Spotlight trong Vray Sketchup
  09:58
 • Chương 04 – Render nội thất ban ngày
 •   Thiết lập ánh sáng nội thất ban ngày trong Vray Sketchup
  13:43
 •   Hiệu chỉnh vật liệu và sử dụng vật liệu trong Vray Sketchup
  10:27
 •   Hiệu chỉnh ánh sáng trong Vray Sketchup
  08:49
 •   Tìm hiểu Indirect Illumination trong Vray Sketchup
  13:52
 •   Tìm hiểu chế độ khử răng cưa trong Vray Sketchup
  06:05
 • Chương 05 – Render nội thất ban đêm
 •   Thiết lập ánh sáng nội thất ban đêm trong Vray Sketchup
  09:32
 •   Thiết lập ánh sáng Spot light nội thất trong Vray Sketchup
  10:01
 •   Tạo vật liệu 2 mặt và nguồn sáng trong Vray Sketchup
  07:50
 •   Thiết lập xuất Render trong Vray Sketchup
  10:09
 • Chương 06 – Xử lý hậu kỳ Photoshop
 •   Xử lý Photoshop ngoại thất ban ngày
  08:41
 •   Giới thiệu Plugin Photoshop Color Efex
  03:02

 • THÔNG TIN GIẢNG VIÊN