BÀI HỌC
  Các thao tác cơ bản trong WORD
08:07
  Thiết lập giấy in trong Word
05:11
  Định dạng Font chữ trong Word
04:31
  Định dạng văn bản trong Word
07:54
  Luyện tập xử lý Font chữ trong Word
06:42
  Căn chỉnh hợp đồng cơ bản trong Word
09:21
  Dùng TAB định dạng văn bản trong Word
07:59
  Sử dụng Bullets và Numbering trong Word
05:24
  Vẽ sơ đồ bằng Hình SHAPE trong Word
12:41
  Chèn chữ nghệ thuật trong Word
07:09
  Chèn hình ảnh trong Word
08:41
  Chia cột báo và tạo chữa hoa đầu đoạn trong Word
06:40
  Chèn công thức toán học trong Word
04:24
  Tạo Bảng trong Word
02:34
  Các thao tác với Bảng trong Word
03:03
  Chia ô gộp ô và tạo viền trong Word
05:00
  Sắp xếp và lặp lại tiêu đề trong Word
03:55
  Tìm kiếm và thay thế Full trong Word
05:40
  Chèn Comment trong Word
03:46
  Chèn đầu trang cuối trang và số trang trong Word
07:48
  Chèn chú thích cuối trang và cuối tài liệu trong Word
07:20
  Chèn liên kết trong Word
03:06
  Tạo mục lục cho tài liệu trong Word
11:43
  Chèn mục lục cho hình ảnh bảng biểu trong Word
08:21
  Thực hiện chức năng Track Changes trong Word
03:17
  Trộn thư trong Word
06:16
  Tạo trang bìa trong Word
05:02
  Tạo mẫu và chữ gõ tắt trong Word
04:25
  Tạo mật khẩu và chuyển File PDF trong Word
06:01
  Thiết lập in ấn trong Word
04:51

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN